Eiropas Savienība / Jāņa Čakstes gatves izbūve 1. kārta

Jāņa Čakstes gatves izbūve 1. kārta no Valdeķu ielas līdz Ziepniekkalna ielai

Projekta mērķis ir izveidot jaunu savienojumu ar TEN-T tīklu, kas veidos jaunu pieslēgumu TEN-T elementam Rīgas Brīvostai: Jāņa Čakstes gatvi no Valdeķu ielas līdz Ziepniekkalna ielai. Projekts ļaus īstenot Pilsētas Attīstības plānā nosprausto mērķi, atbrīvot pilsētas vēsturisko centru no tranzīta un uz ostu ejošajām smagsvara kravu plūsmām.

 

Projekta „Zemgales virziena maģistrālais transporta mezgls, 1.kārta – Jāņa Čakstes gatves izbūve no
Valdeķu ielas līdz Ziepniekkalna ielai” mērķis ir:

-izprojektēt un izbūvēt jaunu savienojumu ar TEN-T tīklu kas veidos jaunu pieslēgumu TEN-T elementam Rīgas Brīvostai: Jāņa Čakstes gatvi no Valdeķu ielas līdz Ziepniekkalna ielai;
-izveidojot nepieciešamo infrastruktūru, radot alternatīvu maršrutu tranzīta un kravas transportam, atdalot tos no vietējās nozīmes sabiedriskā transporta plūsmām, novērsts infrastruktūras pārrāvums esošo pilsētas
maģistrālo ielu tīklā un panākta perspektīvajai satiksmes intensitātei atbilstoša caurlaides spēja, paaugstināts satiksmes, gājēju un velobraucēju komforta un drošības līmenis.


Plānotās Projekta galvenās darbības ir:
1.Būvprojekta izstrāde;
2.Autoruzraudzība;
3.Būvuzraudzība;
4.Būvdarbi: Jāņa Čakstes gatves no Valdeķu ielas līdz Ziepniekkalna ielai izbūve (4,6 km);

 

Citi jaunumi