Transports / Vieglie taksometri / Informācija pārvadātājiem

Transportlīdzekļa nomas līguma paraugs

Transportlīdzekļa nomas līguma paraugs (*.docx): (lejupielādēt)


 

Informatīvais materiāls
Par patapinājuma līgumu

“Veikt pasažieru komercpārvadājumus ar taksometriem, izmantojot citas personas īpašumā esošu autotransporta līdzekli uz patapinājuma līguma pamata, atļauts līdz 2017. gada 30. jūnijam.

Pilns informatīvais materiāls (*.pdf): (lejupielādēt)


 

Informatīvais materiāls
Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu avanss
par vieglo taksometru

Informatīvais materiāls (*.pdf): (lejupielādēt)

Pielikums maksājumu uzdevumam (*.docx): (lejupielādēt)

Citi jaunumi