Transports / Taksometri / Informācija pārvadātājiem

UZMANĪBU!

Valsts nodevas par speciālo atļauju (licenču) izsniegšanu pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem rekvizīti:

Saņēmējs: Rīgas pilsētas pašvaldība
Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050
NMR kods: 90011524360
PVN reģ. Nr.: LV90011524360
Banka: AS “Luminor Bank”
Bankas kods: NDEALV2X
Konts: LV77NDEA0023400000000

Saskaņā ar 06.03.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr.146 “Noteikumi par valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu komercpārvadājumiem ar autotransportu” valsts nodevas apmērs ir 50.00 euro.


PAZIŅOJUMS

Vēršam uzmanību, ka 01.03.2018. stājās spēkā grozījumi Autopārvadājumu likumā, kas paredz būtisku izmaiņu ieviešanu ar taksometru nozari tieši saistītā jautājumā.

Saskaņā ar Autopārvadājuma likuma pārejas noteikumu 33.punktu,  speciālā atļauja (licence) pasažieru pārvadājumiem ar taksometru pašvaldības teritorijā, kas izsniegta līdz 2018. gada 28. februārim, ir spēkā attiecīgās pašvaldības teritorijā līdz tās derīguma termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz 2018. gada 30. aprīlim. Ievērojot minēto, arī pārvadātāja transportlīdzeklim piešķirtā licences kartīte ir derīga līdz licences derīguma termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz 2018.gada 30.aprīlim.


Transportlīdzekļa nomas līguma paraugs

Transportlīdzekļa nomas līguma paraugs (*.docx): (lejupielādēt)


Informatīvais materiāls
Par patapinājuma līgumu

“Veikt pasažieru komercpārvadājumus ar taksometriem, izmantojot citas personas īpašumā esošu autotransporta līdzekli uz patapinājuma līguma pamata, atļauts līdz 2017. gada 30. jūnijam.

Pilns informatīvais materiāls (*.pdf): (lejupielādēt)


Informatīvais materiāls
Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu avanss
par vieglo taksometru

Informatīvais materiāls (*.pdf): (lejupielādēt)

Pielikums maksājumu uzdevumam (*.docx): (lejupielādēt)

Citi jaunumi