Transports / Vieglie taksometri / Informācija pārvadātājiem

PAZIŅOJUMS

Vēršam uzmanību, ka 01.03.2018. stājās spēkā grozījumi Autopārvadājumu likumā, kas paredz būtisku izmaiņu ieviešanu ar taksometru nozari tieši saistītā jautājumā.

Saskaņā ar Autopārvadājuma likuma pārejas noteikumu 33.punktu,  speciālā atļauja (licence) pasažieru pārvadājumiem ar taksometru pašvaldības teritorijā, kas izsniegta līdz 2018. gada 28. februārim, ir spēkā attiecīgās pašvaldības teritorijā līdz tās derīguma termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz 2018. gada 30. aprīlim. Ievērojot minēto, arī pārvadātāja transportlīdzeklim piešķirtā licences kartīte ir derīga līdz licences derīguma termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz 2018.gada 30.aprīlim.


Transportlīdzekļa nomas līguma paraugs

Transportlīdzekļa nomas līguma paraugs (*.docx): (lejupielādēt)


Informatīvais materiāls
Par patapinājuma līgumu

“Veikt pasažieru komercpārvadājumus ar taksometriem, izmantojot citas personas īpašumā esošu autotransporta līdzekli uz patapinājuma līguma pamata, atļauts līdz 2017. gada 30. jūnijam.

Pilns informatīvais materiāls (*.pdf): (lejupielādēt)


Informatīvais materiāls
Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu avanss
par vieglo taksometru

Informatīvais materiāls (*.pdf): (lejupielādēt)

Pielikums maksājumu uzdevumam (*.docx): (lejupielādēt)

Citi jaunumi