Transports / Taksometri / Informācija pārvadātājiem

IEVĒRĪBAI!

Informējam, ka no 01.10.2019. pieteikumus licences kartītes pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā izsniegšanai iespējams iesniegt Rīgas domes Satiksmes departamentam izmantojot Rīgas pilsētas pašvaldības uzturēto speciālo tiešsaistes formu, kas atrodama šeit - https://www.eriga.lv/default.aspx → Taksometru licences.

Lai autorizētos pakalpojuma saņemšanai Jums nepieciešams: lietotājvārds un parole (izsniedz Apmeklētāju pieņemšanas centrs), interneta bankas konts (SEB banka, Swedbank, Luminor/DNB, Luminor/Nordea, Banka Citadele) vai elektroniskais paraksts.PAZIŅOJUMS

Informējam, ka 12.07.2019. stājās spēka grozījumi Autopārvadājumu likumā un, pamatojoties uz šiem grozījumiem, 01.09.2019. stājas spēkā Ministru kabineta 27.08.2019. noteikumi Nr.404 “Noteikumi par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru”, kas ievieš korekcijas esošajā taksometru nozares regulējumā.


UZMANĪBU!

Valsts nodevas par speciālo atļauju (licenču) izsniegšanu pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem rekvizīti:

Saņēmējs: Rīgas pilsētas pašvaldība
Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050
NMR kods: 90011524360
PVN reģ. Nr.: LV90011524360
Banka: AS “Luminor Bank”
Bankas kods: NDEALV2X
Konts: LV77NDEA0023400000000

Saskaņā ar Ministru kabineta 06.03.2018. noteikumiem Nr.146 “Noteikumi par valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu komercpārvadājumiem ar autotransportu” valsts nodevas apmērs ir 50.00 euro.


Informatīvais materiāls
Paziņojums

TARIFU KALKULATORS: (lejupielādēt MS Excel failu)


Informatīvais materiāls
Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu avanss
par vieglo taksometru

Informatīvais materiāls (*.pdf): (lejupielādēt)

Pielikums maksājumu uzdevumam (*.docx): (lejupielādēt)

Citi jaunumi