Informācija / Konference "Riga Agenda 2030"

2019.gada 26.aprīlī Rīgas dome rīkoja starptautisku semināru par mobilitātes izaicinājumiem un iespējām Rīgas pilsētā "Riga Agenda 2030", kur vienkopus pulcēja vietējos un starptautiskos ekspertus - arhitektus, pilsētplānotājus, mobilitātes ekspertus, studentus, medijus un nevalstiskās organizācijas.

Lai efektīvi risinātu modernas pilsētvides izaicinājumus un problēmas, 2018.gada vidū Rīgas dome uzsāka darbu pie “Rīgas transporta sistēmas ilgtspējīgas mobilitātes rīcības programmas” izstrādes, kuras mērķis ir nodrošināt sistemātisku un plānveidīgu pieeju Rīgas pilsētas ilgtspējīgas attīstības un integrētas transporta sistēmas plānošanas un īstenošanas veicināšanā. 2018.gada augustā Rīgas dome parakstīja sadarbības memorandu ar dāņu arhitektu un pilsētplānotāju Jānu Gēlu (Jan Gehl) un viņa biroju Gehl Architects, lai, balstoties uz konkrētiem pētījumiem un rekomendācijām, izstrādātu kvalitatīvu un uz cilvēku orientētu publisko ārtelpu.

“Riga Agenda 2030” pasākuma ietvaros tika diskutēts par to, kā veicināt sabalansētu pilsētas teritorijas izmantošanu un plānošanu.

Prezentācijas

Citi jaunumi