Ziņas medijiem

Šogad gaidāmi ievērojami remontdarbi Rīgas centra ielās

Rīgas domes Satiksmes departaments, gatavojieties Latvijas valsts simtgadei, šogad plāno veikt ielu seguma periodiskās atjaunošanas darbus deviņās Rīgas centra ielās. Prognozējošās segumu atjaunošanas izmaksas sastādīs aptuveni 12 miljonus eiro, precīzas izmaksas būs zināmas noslēdzoties cenu aptaujai.

Gājējiem, velobraucējiem un transportlīdzekļu vadītājiem jārēķinās, ka šī gada būvdarbu sezonā būs apgrūtināta pārvietošanās Rīgas centra maģistrālajās ielās. Segums tiks atjaunots:

“Ņemot vērā iepriekšējos gados uzkrāto pieredzi, seguma atjaunošanas laikā pastiprinātu izmanību pievērsīsim satiksmes organizācijai, no būvniekiem prasīsim to nodrošināt ērtu un drošu visiem satiksmes dalībniekiem. Nepieļausim, ka tik atkārtotas situācijas, kad tiek izjauktas ietves abās ielas pusēs vairāku kvartālu garumā, apgrūtinot visneaizsargātāko satiksmes dalībnieku pārvietošanos,” pauž  Rīgas domes Satiksmes departamenta direktora pienākumu izpildītājs Emīls Jakrins, norādot, ka stingri sekos līdzi tam, lai darbi tiktu veikti ritmiski, ievērojot gājēju un braucēju intereses.

“Tāpat, apjomīgākos asfaltēšanas darbus veiksim nakts stundās, lai satiksmes ierobežojumi pēc iespējas mazāk aizkavētu rīdzinieku ikdienas gaitas. Nemainīgi, būvniekiem būs strikts noteikums – darbi jāpabeidz līdz ar skolēnu brīvlaika beigām - 1.septembri,” saka Jakrins.

Šogad ielu seguma atjaunošanas darbu projektēšanu - apliecinājuma karšu izstrādi - veiks SIA BRD projekts, procesā pieaicinot arī Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas speciālistus un ainavu arhitektus.

Arhitektiem būs jāievēro vides pieejamības prasības cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, pielietojot universālā dizaina vai “bez barjeru” vides pieejamības principus. Tāpat  jāizvērtē risinājumi mazo arhitektūras formu izvietošanai, piemēram, apstādījumu saglabāšanai, uzlabošanai, papildināšanai, atkritumu tvertņu, soliņu, velonovietņu izvietošanai, tekņu risinājumiem lietus ūdens novadīšanai no ēku ūdens renstelēm.

Pēc tam, kad SIA BRD projekts iesniegs ielu seguma atjaunošanas darbu projektus, notiks diskusijas par labākajiem tehniskajiem un vizuālajiem risinājumiem.

Ielu seguma periodiskās atjaunošanas laikā ielas brauktuvei tiek uzklāts jauns asfaltbetona vai bruģa segums, atjaunotas vai uzlabotas brauktuves apmales, regulētas komunikāciju aku lūkas, uzklāts jauns ceļa horizontālais apzīmējums, bet saglabājot līdzšinējo ielas ģeometriju un nepārbūvējot esošās pazemes komunikācijas.

 

Informāciju sagatavoja:

Una Ahuna-Ozola

Rīgas domes Satiksmes departamenta komunikācijas speciāliste

Citi jaunumi