Ziņas medijiem

Rīgā uzsākta grantēto ielu planēšanas darbi; no smiltīm attīrīti 25% maģistrālo ielu

Iestājoties labvēlīgiem laika apstākļiem, Rīgas domes Satiksmes departaments ir uzsācis pilsētas grantēto ielu seguma profilēšanas, izlīdzināšanas un šķembu papildināšanas darbus. Planēšana uzsākta ielās, kurās grants segums ir pietiekami sauss. 

Kopumā Rīgā ir 1778 ielas, gandrīz 1200 kilometru garumā, no tām 628 jeb 8% ir ielas ar grants segumu.

Satiksmes departaments turpina arī brauktuvju attīrīšanas no smiltīm, šonedēļ ir attīrītas brauktuves teknes 230 kilometru apjomā, kas ir aptuveni 25% no  Rīgas maģistrālo ielu, tiltu un satiksmes pārvadu tekņu garuma.

Pēc maģistrālo ielu  attīrīšanas no smiltīm, tiks uzsākti attīrīšanas darbi arī rajona nozīmes ielas.

Jāatzīmē, ka ne tikai uz ielu brauktuvēm ir sakrājušās smiltis, tās ir arī uz gājēju ietvēm, kas atbilstoši saistošajiem noteikumiem ir jātīra pieguļošo zemju īpašniekiem. Kamēr nav atsākusi augt zāle, iestājoties sausākam laikam, vējš dzenā smiltis arī no zaļajām zonām.  

Rīgas rajonos smilšu savākšanā un izvešanā strādā 43 smilšu tīrīšanas vienības, darbi tiek organizēti naktīs un agri no rītiem, lai pēc iespējas mazāk kavētu transportlīdzekļu satiksmi.

Departaments ir uzsācis arī lietus ūdens kanalizācijas pieņēmēju tīrīšanu pilsētas ielās, nedēļas laikā no nogulsnēm ir attīrīti vairāk nekā 774 lietus ūdens pieņēmēji.

Rīgā ielu uzturēšanas darbus veic Pilnsabiedrība Daugavas LABĀ krasta uzturētājs, Pilnsabiedrība Daugavas KREISĀ krasta uzturētājs un SIA Rīgas tilti.

 

Informāciju sagatavoja:

Una Ahuna-Ozola, Rīgas domes Satiksmes departamenta komunikācijas speciāliste

Tālr. 67012703; 29584470

 

Citi jaunumi