Ziņas medijiem

Šonedēļ Rīgas ielas no smiltīm attīrītas 140 kilometru apjomā

Rīgas domes Satiksmes departaments Spodrības mēneša ietvaros ir uzsācis ielu un tiltu attīrīšana no smiltīm un nogulsnēm, kas ziemas periodā sakrājušās uz brauktuvēm. Kopumā Rīgā brauktuvju attīrīšana no smiltīm ir jāveic gandrīz 1500 kilometru apjomā. Plānots, ka darbi tiks pabeigti līdz aprīļa beigām.

Nedēļas laikā ir attīrītas brauktuves 140 kilometru apjomā, kas ir aptuveni 15%  Rīgas maģistrālajām ielām, tiltiem un satiksmes pārvadiem. Pēc brauktuvju attīrīšanas no smiltīm tiks uzsākta regulāra to tīrīšana.

Pēc maģistrālo ielu  attīrīšanas no smiltīm, tiks uzsākti attīrīšanas darbi arī rajona nozīmes ielas.

Jāatzīmē, ka ne tikai uz ielu brauktuvēm ir sakrājušās smiltis, tās ir arī uz gājēju ietvēm, kas atbilstoši saistošajiem noteikumiem ir jātīra pieguļošo zemju īpašniekiem. Kamēr nav atsākusi augt zāle, iestājoties sausākam laikam, vējš dzenā smiltis arī no zaļajām zonām.  

Rīgas rajonos smilšu savākšanā un izvešanā strādā 43 smilšu tīrīšanas vienības, darbi tiek organizēti naktīs un agri no rītiem, lai pēc iespējas mazāk kavētu transportlīdzekļu satiksmi.

Departaments ir uzsācis arī lietus ūdens kanalizācijas pieņēmēju tīrīšanu pilsētas ielās, nedēļas laikā no nogulsnēm ir attīrīti vairāk nekā 670 lietus ūdens pieņēmēji.

Rīgā ielu uzturēšanas darbus veic Pilnsabiedrība Daugavas LABĀ krasta uzturētājs, Pilnsabiedrība Daugavas KREISĀ krasta uzturētājs un SIA Rīgas tilti.

 

Informāciju sagatavoja:

Una Ahuna-Ozola, Rīgas domes Satiksmes departamenta komunikācijas speciāliste

Tālr. 67012703; 29584470

 

Citi jaunumi