Ziņas medijiem

Ar iesniegumu Ģenerālprokuratūrā, Taxify reaģē uz Satiksmes departamenta aktivitātēm, lai izskaustu nelegālos pārvadātājus

“Jādomā, ka ar iesniegumu Ģenerālprokuratūrā, Taxify reaģē uz Satiksmes departamenta Kontroles dienesta tiešajiem pienākumiem – izskaust pārkāpumus gan licencēto pārvadātāju darbībā, gan izskaust nelegālos pārvadātājus kā tādus. Būtībā, ar savu paziņojumu, Taxify aicina kontrolējošās institūcijas neveikt savus tiešos darba pienākumus,” pauž Emīls Jakrins, Rīgas domes Satiksmes departamenta direktora pienākumu izpildītājs.

Kontroles dienests kopš 2016.gada ir saņēmis neskaitāmus rīdzinieku iesniegumus par to, ka izmantojot lietotni Taxify, tiek saņemti taksometru pakalpojumi ar transportlīdzekļiem, kas nav aprīkoti atbilstoši likuma prasībām – netrafarēti, ar baltiem numuriem, bez taksometra skaitītāja, kā arī bez iespējas par pakalpojumu saņemt čeku.

Kontroles dienests, reaģējot uz sūdzībām, ir veicis izmeklēšanu un konstatējis, ka Taxify pasažieru pārvadāšanai iesaista personas, kas komercpārvadājumus veic bez licences, kas ir paredzētas normatīvajos aktos. Šajā sakarā ir uzsāktas vairākas administratīvo pārkāpumu lietas, kas pēc piekritības tika pārsūtītas lēmuma pieņemšanai Valsts ieņēmuma dienestam (VID).

Papildus norādām, ka administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanas gaitā Taxify vairākkārt tika aicināts sniegt paskaidrojumus, bet Kontroles dienesta aicinājumi tika Taxify ir atstājis bez ievērības.

Jāmin, ka Kontroles dienests ikdienas darbu ietvaros veic taksometru kontroli visā Rīgā, līdz ar to, ja tiek konstatēti pārkāpumi, par tiem pārvadātājs vai taksometra vadītājs saņem sodu, saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.

“Absurds ir Jura Krūmiņa minētais, ka sadarbības partneriem licences ir atņemtas par muļķīgiem pārkāpumiem. Saskaņā ar man pieejamo informāciju, Krūmiņa partneriem licences tika anulētas vai tā darbība tika ierobežota sakarā ar pārkāpumu – pasažieru pārvadāšana bez licences kartītes. Tas ir rupjš pārkāpums, ņemot vērā Ministru kabineta noteikumos noteikto aizliegumu - taksometram piedalīties ceļu satiksmē  bez licences kartītes,” norāda Jakrins.

Kontroles dienests 2016.gadā pārbaudījis 10 413 taksometrus, par pārkāpumiem sastādījis administratīvos protokolus un piemērojis administratīvo sodu 456 taksometriem, savukārt Pašvaldības policija taksometriem sastādīja 204 protokolus.

Rezultātā 2016.gadā ir pieņemti 660 lēmumi par vieglo taksometru pārvadātāju saukšanu pie administratīvās atbildības.

Kontroles dienests aicina sabiedrību informēt dienestu par gadījumiem, kad taksometru pakalpojumi tiek sniegti ar transportlīdzekļiem, kas nav aprīkot atbilstoši normatīvos noteiktajam.

 

Informāciju sagatavoja:

Una Ahuna-Ozola,

Rīgas domes Satiksmes departamenta komunikācijas speciāliste

Tālr. 67012703; 29584470

 

 

Citi jaunumi