Ziņas medijiem

Uzsākta brauktuvju attīrīšana no smiltīm

Rīgas domes Satiksmes departaments informē, ka ir uzsākta ielu braucamo daļu, tiltu un satiksmes pārvadu attīrīšana no smiltīm un nogulsnēm, kas ziemas periodā sakrājušās uz brauktuvēm. Sakoptas tiek arī sabiedriskā transporta pieturvietas un lietus ūdens pieņēmēji.

Kopumā no Rīgas plānots izvest smiltis 1500km garumā, visā Rīgā darbu uzsāk 43 smilšu tīrīšanas vienības, darbi organizēti naktīs un agri no rītiem, lai pēc iespējas mazāk kavētu transportlīdzekļu satiksmi.  Plānots, ka smilšu savākšana tiks pabeigta līdz aprīļa beigām.

Satiksmes departaments ir uzdevis primāri smilšu novākšanu un izvešanu uzsākt ielās ar intensīvu satiksmi un sabiedriskā transporta kustību. Pēc maģistrālo ielu, tiltu un satiksmes pārvadu attīrīšanas no smiltīm, uzsāks smilšu savākšanas darbus arī rajona nozīmes ielās.

Sākotnēji tiek savāktas un izvestas smiltis, tad ikdienas uzturēšanas darbu ietvaros attīrītajās ielās tiek veikta tīrīšana izmantojot tehniku ar mitrinātāju.

Jāatzīmē, ka ne tikai uz ielu brauktuvēm ir sakrājušās smiltis, tās ir arī uz gājēju ietvēm, kas atbilstoši saistošajiem noteikumiem ir jātīra pieguļošo zemju īpašniekiem. Kamēr nav atsākusi augt zāle, iestājoties sausākam laikam, vējš dzenā smiltis arī no zaļajām zonām.  

Rīgā ielu uzturēšanas darbus veic P/S Daugavas labā krasta uzturētājs un P/S Daugavas kreisā krasta uzturētājs.

 

Informāciju sagatavoja:

Una Ahuna-Ozola,

Rīgas domes Satiksmes departamenta komunikācijas speciāliste

Tālr. 67012703; 29584470

 

Citi jaunumi