Pakalpojumi / Atzinumi

Atzinumi par objekta gatavību nodošanai ekspluatācijā

 

Lai saņemtu atzinumu par objekta gatavību nodošanai ekspluatācijā vai par izstrādāto detālplānojumu, klients (fiziska vai juridiska persona) iesniedz Rīgas domes Satiksmes departamentā iesniegumu: Microsoft Word / PDF.

Iesniegumam pievienojami šādi dokumenti vai to kopijas:

Par objekta gatavību nodošanai ekspluatācijā:

Rīgas domes Satiksmes departamenta izsniegtie tehniskie vai īpašie noteikumi; saskaņots ģenerālplāns.

Par lietus ūdens kanalizācijas objekta gatavību nodošanai ekspluatācijā:

SIA „Rīgas ĢeoMetrs” uzmērītā lietus ūdens kanalizācijas izpildshēma.

Dokumentus klients iesniedz klātienē Rīgas domes Satiksmes departamenta Sekretariātā, Rīgā, Ģertrūdes ielā 36, LV-1011, 606. kabinetā vai nosūta pa pastu. Sekretariāta darba laiks: darba dienās no 8.30 līdz 12.00, no 12.30 līdz 17.00, tālrunis: 67012742.

Sagatavoto atzinumu par objekta gatavību nodošanai ekspluatācijā klientam izsniedz klātienē Rīgas domes Satiksmes departamenta Sekretariātā, 606. kabinetā. Sagatavoto atzinumu par izstrādāto detālplānojumu klientam nosūta pa pastu.

Atzinumu par objekta gatavību nodošanai ekspluatācijā sniegšanas apraksts (Shēma)

 

Citi jaunumi