Pakalpojumi / Tehnisko noteikumu, detālplānojuma vai lokālplānojuma nosacījumu sagatavošana

Tehnisko noteikumu, detālplānojuma vai lokālplānojuma nosacījumu sagatavošana

 

Lai saņemtu tehnisko noteikumu, detālplānojumu vai lokālplānojuma nosacījumus, klients (fiziska vai juridiska persona) iesniedz Rīgas domes Satiksmes departamentā iesniegumu: Microsoft Word / PDF

Iesniegumam pievienojami šādi dokumenti vai to kopijas:
- zemes robežu plāns;
- projekta risinājums ģenerālplānā;
- topogrāfiskais plāns.

Dokumentus klients iesniedz un saņem klātienē Rīgas domes Satiksmes departamenta Sekretariātā, Rīgā, Ģertrūdes ielā 36, LV-1011, 606. kabinetā. Sekretariāta darba laiks: darba dienās no 8.30 līdz 12.00, no 12.30 līdz 17.00, tālrunis: 67012742. Iesniegumu var nosūtīt arī pa pastu.

Būvprojektu tehnisko noteikumu, īpašo noteikumu un pieslēgšanās tehnisko prasību izsniegšanas pakalpojuma apraksts (shēma)

Citi jaunumi