Par RDSD / Vēsture

Vēsture

Kopš 1992. gada satiksmes organizācijas jautājumi Rīgas domē ir bijuši vairāku izpildinstitūciju pārziņā. Rīgas domes Satiksmes departaments tika izveidots 1997. gadā, Rīgas domei pieņemot lēmumu par šādas atsevišķas struktūrvienības izveidi. Šim veidošanās un attīstības procesam bija vairāki posmi.

Rīgas pilsētas valde 11.09.1992. pieņēma lēmumu nr. 57 "Par Transporta un sakaru pārvaldes izveidošanu". Pārvaldes galvenie darbības uzdevumi bija Rīgas pašvaldības vārdā veikt ģenerālā pasūtītāja funkcijas sabiedriskā transporta un sakaru pakalpojumu sniegšanā, satiksmes drošības pasākumu ieviešanā, apgaismojuma tīklu un inženierbūvju (tiltu, estakāžu, tuneļu, nostiprināto krastmalu) celtniecībā, remontā un uzturēšanā.

Saskaņā ar Rīgas domes 21.03.1995. lēmumu nr. 1291 "Par Rīgas domes Īpašuma departamenta izveidošanu" Rīgas domes Īpašuma departamenta Pilsētas komunālās saimniecības un satiksmes pārvaldes sastāvā tika iekļauta arī Transporta un sakaru pārvalde.

Atbilstoši Rīgas domes Īpašuma departamenta direktora 21.08.1996. rīkojumam nr. 277 "Par Pilsētas komunālās saimniecības un satiksmes pārvaldes nosaukuma izmaiņu un grozījumiem nolikumā" Pilsētas komunālās saimniecības un satiksmes pārvalde tika pārdēvēta par Satiksmes pārvaldi. Tās uzdevumi tika precizēti - elektrotīklu ekspluatācija, siltumapgādes un sakaru sistēmas darbības nodrošināšana tika nodota citām Rīgas pašvaldības institūcijām, bet satiksmes pārvaldei tika uzticēts jauns uzdevums - licenču un atļauju izsniegšana pasažieru komercpārvadājumiem.

Pamatojoties uz Rīgas domes 01.07.1997. lēmumu nr. 3931 "Par Rīgas domes struktūrvienību reorganizāciju", tika izveidots Rīgas domes Satiksmes departaments, ievērojami paplašinot tā funkcijas.

Citi jaunumi