Projekti / Izstrādātie būvprojekti / Dienvidu tilta 4.kārta / Jāņa Čakstes gatves izbūve 1.kārta

Jāņa Čakstes gatves izbūve no Valdeķu ielas līdz Ziepniekkalna ielai

Projekta „Zemgales virziena maģistrālais transporta mezgls, 1.kārta – Jāņa Čakstes gatves izbūve no Valdeķu ielas līdz Ziepniekkalna ielai” mērķis ir:

  • izprojektēt un izbūvēt jaunu savienojumu ar TEN-T tīklu kas veidos jaunu pieslēgumu TEN-T elementam Rīgas Brīvostai: Jāņa Čakstes gatvi no Valdeķu ielas līdz Ziepniekkalna ielai;
     
  • izveidojot nepieciešamo infrastruktūru, radot alternatīvu maršrutu tranzīta un kravas transportam, atdalot tos no vietējās nozīmes sabiedriskā transporta plūsmām, novērsts infrastruktūras pārrāvums esošo pilsētas maģistrālo ielu tīklā un panākta perspektīvajai satiksmes intensitātei atbilstoša caurlaides spēja, paaugstināts satiksmes, gājēju un velobraucēju komforta un drošības līmenis.

Projekta vizualizācijas


Būvprojekts tiek izstrādāts darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” 6.1.4.1. pasākuma “Rīgas ostas un Rīgas pilsētas integrēšana TEN-T tīklā” projekta “Jāņa Čakstes gatves izbūve no Valdeķu ielas līdz Ziepniekkalna ielai” ietvaros.

Citi jaunumi