Pakalpojumi / Satiksmes intensitāte

Satiksmes intensitātes dati

 

Atbilstoši Rīgas domes saistošajiem noteikumiem nr. 119 "Par Rīgas domes Satiksmes departamenta maksas pakalpojumiem", informācijas izsniegšana par satiksmes intensitāti ielas posmā tiek veikta par maksu. Rīgas domes Satiksmes departamenta rīcībā esošos datus par diennakts vidējo satiksmes intensitāti (AADT) var apskatīt tabulā (lejupielādēt). Satiksmes intensitātes mērījumi tiek veikti četros veidos: ar segumā iebūvētām indukcijas cilpām; ar mikroviļņu radara iekārtu RTMS; ar infrasarkano staru detektoru iekārtu; ar roku manuāli.

Indukcijas cilpas

2001. gadā brauktuves segumā tiltiem pār Daugavu tika iebūvētas indukcijas cilpas, tās šobrīd ir uz Akmens tilta, Salu tilta un Vanšu tilta. Indukcijas cilpu darbības pamatā ir elektriskā lauka izmaiņas, kuras rodas, transportlīdzeklim pārbraucot pār cilpām. Šādi tiek iegūti ļoti precīzi un daudzpusēji dati: transportlīdzekļu skaits noteiktā laika intervālā, to klasifikācija pēc garuma un ātruma. Satiksmes skaitīšana uz tiltiem tiek veikta, lai varētu analizēt satiksmes plūsmas dinamiku, sastrēgumu veidošanos un iegūtu datus, kurus varētu izmantot citu Daugavas šķērsojumu projektēšanā.

Mikroviļņu radara iekārta

Kopš 2000. gada Rīgas domes Satiksmes departamenta rīcībā ir mobilā skaitīšanas iekārta RTMS. Tā raida mikroviļņu staru un apstrādā atstaroto signālu, šādi iegūstot informāciju par transportlīdzekļa atrašanās vietu (izšķir līdz astoņām joslām), garumu un ātrumu. Šādi satiksme tiek skaitīta augstāko kategoriju ielās, pa kurām nav transportlīdzekļu intensitātes datu. Iegūtos datus izmanto, lai noteiktu gada vidējo diennakts satiksmes intensitāti (AADT), kas ir nepieciešama, lai varētu noteikt asfaltbetona maisījuma darba formulu, palīdzētu noteikt gājēju pāreju un luksoforu izbūves nepieciešamību, kā arī ielas seguma atjaunošanas nepieciešamību.

Infrasarkano staru detektoru iekārta

Kopš 2009. gada jūlija uz Dienvidu tilta ir uzstādīta transportlīdzekļu skaitīšanas sistēma, kura izmanto infrasarkano staru detektorus. Šie detektori nosaka transportlīdzekļu klātbūtni, to braukšanas ātrumu un transportlīdzekļu garumu, izmantojot temperatūras starpību ar tilta brauktuves seguma temperatūru. Iegūtos datus izmanto, lai noteiktu satiksmes plūsmas dinamiku un sastrēgumu veidošanos.

Manuālā skaitīšana

Manuālo metodi izmanto, lai veiktu mērījumus par satiksmes vai gājēju plūsmas intensitāti, ja attiecīgajā ielas posmā nav iespējams uzstādīt mikroviļņu radara iekārtu vai infrasarkano staru detektoru iekārtu vai, ja ir nepieciešami dati par īsu laika posmu, parasti vienu stundu.

Papildus informāciju var iegūt, zvanot uz tālruni 67012782.

Informācijas sniegšanas par satiksmes intensitāti pakalpojuma apraksts  (Shēma)

Citi jaunumi