Pakalpojumi / Veidlapa pilnvaras pieprasīšanai

Veidlapa pilnvaras pieprasīšanai

 

Iesniegums pilnvaras sagatavošanai par projektēšanas un izbūves darbu veikšanu ielu sarkano līniju robežās: DOCX, PDF

Citi jaunumi