Projekti / Būvobjekti, kuros darbi pašlaik notiek / Austrumu maģistrāles posma “Ieriķu iela – Vietalvas iela” 1.kārtas izbūve

Austrumu maģistrāles mērķis ir veidot pilsētas loku, kas nodrošina  pilsētas  satiksmi,  savienojot  priekšpilsētu  un  apkaimes  savā  starpā,  samazinot  tranzītu  caur  pilsētas  centru. Austrumu maģistrāle stiepjas no Dienvidu tilta kompleksa līdz Viestura prospektam. Taču pilsētas loks šobrīd nevar pilnvērtīgi funkcionēt, ņemot vērā, ka iztrūkst viens tā posms Ieriķu ielas - Vietalvas ielas. Šobrīd norisinās iztrūkstošā posma no Ieriķu ielas līdz Vietalvas ielai būvprojekta izstrāde un būvdarbu plānots realizēt līdz 2020.gadam.

Projekta vizualizācija

Citi jaunumi