Projekti / Būvobjekti, kuros darbi pašlaik notiek / Satiksmes organizācijas uzlabošanas pasākumi Daugavas stadionam pieguļošajā teritorijā

Projekts tiks īstenots divos posmos:

Projekta 1. posms

1. posms: Paredzēta Avotu ielas, Lienes ielas, J. Asara ielas un A. Deglava ielas krustojuma pārbūve, kā arī satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu nomaiņa/uzlabošana J.Asara ielas posmam no pārbūvējamā krustojuma līdz Pērnavas ielai. Būvprojektā paredzētie risinājumi uzlabos krustojuma caurlaides spēju.

Projekta 2. posms

2. posms: Uzdevumam paredzēta Valmieras ielas, A.Deglava ielas, Tallinas ielas krustojuma pārbūve, likvidējot Valmieras ielas pieslēgumu krustojumam (posms A. Deglava iela – Pērnavas iela) un A. Deglava ielas, Pērnavas ielas krustojuma pārbūve, kā arī satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu nomaiņa/uzlabošana Pērnava ielas un Tallinas ielas posmam. Paredzēts pārbūvēt arī A. Deglava ielas posmu no Pērnava ielas līdz Augšielai.

Citi jaunumi