Projekti / Izstrādātie būvprojekti / Gājēju un veloceļš Krasta ielā

Būvprojekts “Gājēju un velosipēdu ceļa uzbūve Krasta ielā posmā no Salu tilta līdz Ogres ielai, Rīgā”

Projekta mērķis ir izbūvēt gājēju un velosipēdu ceļu Krasta ielā, kā turpinājumu esošajai infrastruktūrai, radot drošu pārvietošanos satiksmes dalībniekiem.

Projektā paredzēts izbūvēt gājēju un velosipēdu ceļu kopgarumā 2870 m, trases sākums ir pie Salu tilta, kā turpinājums esošajam gājēju un velosipēdu ceļa, un noslēgums ir pie Krasta ielas un Ogres ielas krustojuma.

Ceļš tiek projektēts ar mainīgu platumu. Vietās kur ceļš no braucamās daļas tiek atdalīts ar zaļo zonu, ceļa projektējamais platums ir 4 m, nodrošinot 2,5 m platumu velobraucējiem un 1,5 m platumu gājējiem. Vietās kur ceļš piekļaujas braucamajai daļai, tiek paredzēta sānu sadalošā josla 0,5 m platumā no braucamās daļas.

Projektā tiek paredzēts apgaismojums gājēju un velosipēdu ceļam visā tā garumā.

Citi jaunumi