Informācija / Ar kādu transporta līdzekli Jūs pārvietojaties darbadienā (ar velosipēdu, ar automašīnu, ar sabiedrisko transportu)?

Ar kādu transporta līdzekli Jūs pārvietojaties darbadienā (ar velosipēdu, ar automašīnu, ar sabiedrisko transportu)?

Tavs komentārs:

Citi jaunumi