Pakalpojumi / Pārvadājumu licences

Pārvadājumu licencēšana

 

Saskaņā ar Rīgas domes 2015.gada 13.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.171 "Vieglo taksometru pārvadājumu licencēšanas un pašvaldības nodevas par vieglo taksometru iebraukšanu īpaša režīma zonā saistošie noteikumi" (skatīt likumi.lv), lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, pārvadātājam ir jāiesniedz pieteikums un citi nepieciešamie dokumenti izskatīšanai Rīgas domes Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijai, savukārt, lai saņemtu licences kartīti  pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, pārvadātājam ir jāiesniedz pieteikums un citi nepieciešamie dokumenti izskatīšanai Rīgas domes Satiksmes departamentam.

Maksa par Licenci un licences kartīti: (skatīt likumi.lv)

Pieteikums licences pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem (vieglo taksometru) Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā saņemšanai: Microsoft Word / PDF​

Paziņojums par izmaiņām licences nosacījumos (tarifu plānā)* pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem (vieglo taksometru) Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā: Microsoft Word / PDF​

Pieteikums licences kartītes pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem (vieglo taksometru) Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā piešķiršanai: Microsoft Word / PDF

Pieteikums licences kartītes izsniegšanai: Microsoft Word / PDF​

Pieteikums licences pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem (vieglo taksometru) Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā anulēšanai: Microsoft Word / PDF

Pieteikums licences kartītes pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem (vieglo taksometru) Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā anulēšanai: Microsoft Word / PDF

Pieteikums speciālas atļaujas vieglo taksometru (vieglā taksometra) iebraukšanai Vecrīgā saņemšanai: Microsoft Word / PDF

Pieteikumus jāiesniedz 514.kabinetā.

Pieņemšanas laiki:

  pirmdienās 9.00 - 12.00
  13.00 - 16.00
  otrdienās  9.00 - 12.00
 trešdienās 9.00 - 12.00
 ceturtdienās 9.00 - 12.00
  13.00 - 16.00

 

Pasažieru komercpārvadājumu ar vieglajiem taksometriem jomu regulē sekojoši valsts normatīvie akti:  

Autopārvadājumu likums: (lejupielādēt)

Ministru kabineta noteikumi nr. 468 "Noteikumi par pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem": (lejupielādēt)

Ministru kabineta noteikumi nr.339 "Kārtība, kādā atļauts veikt pasažieru un kravas komercpārvadājumus ar citu personu īpašumā esošiem autotransporta līdzekļiem: (skatīt likumi.lv)

Licences kartītes izsniegšana pasažieru pārvadājumu veikšanai ar vieglajiem taksometriem Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā pakalpojuma apraksts (shēma)

Licences pasažieru pārvadājumu veikšanai ar vieglajiem taksometriem Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā izsniegšanas pakalpojuma apraksts (shēma)

 

 

Citi jaunumi