Pakalpojumi / Pārvadājumu licences

Pārvadājumu licencēšana

 

Saskaņā ar Rīgas domes 2015.gada 13.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.171 "Vieglo taksometru pārvadājumu licencēšanas un pašvaldības nodevas par vieglo taksometru iebraukšanu īpaša režīma zonā saistošie noteikumi" (skatīt likumi.lv), lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, pārvadātājam ir jāiesniedz pieteikums un citi nepieciešamie dokumenti izskatīšanai Rīgas domes Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijai, savukārt, lai saņemtu licences kartīti  pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, pārvadātājam ir jāiesniedz pieteikums un citi nepieciešamie dokumenti izskatīšanai Rīgas domes Satiksmes departamentam.

Maksa par Licenci un licences kartīti: (skatīt likumi.lv)

Pieteikums (Nr.4) licences pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem (vieglo taksometru) Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā saņemšanai (lejupielādēt)

Paziņojums (Nr.5) par izmaiņām licences nosacījumos (tarifu plānā)* pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem (vieglo taksometru) Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā (lejupielādēt)

Pieteikums (Nr.6) licences kartītes pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem (vieglo taksometru) Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā piešķiršanai (lejupielādēt)

Pieteikums (Nr.7) licences kartītes izsniegšanai (lejupielādēt)

Pieteikums (Nr.9) licences pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem (vieglo taksometru) Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā anulēšanai (lejupielādēt)

Pieteikums (Nr.10) licences kartītes pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem (vieglo taksometru) Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā anulēšanai (lejupielādēt)

Pieteikums (Nr.11) speciālas atļaujas vieglo taksometru (vieglā taksometra) iebraukšanai Vecrīgā saņemšanai (lejupielādēt)

Pieteikumu  4., 5., 6., 9., 10. un 11.pielikumus jāiesniedz 104.kabinetā.

Pieteikuma 7.pielikumu un pievienotos dokumentus jāiesniedz 103.kabinetā.

Pieņemšanas laiki:

  pirmdienās 9.00 - 12.00
  13.00 - 16.00
  otrdienās  9.00 - 12.00
 trešdienās 9.00 - 12.00
 ceturtdienās 9.00 - 12.00
  13.00 - 16.00

 

Pasažieru komercpārvadājumu ar vieglajiem taksometriem jomu regulē sekojoši valsts normatīvie akti:  

Autopārvadājumu likums: (lejupielādēt)

Ministru kabineta noteikumi nr. 468 "Noteikumi par pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem": (lejupielādēt)

Ministru kabineta noteikumi nr.339 "Kārtība, kādā atļauts veikt pasažieru un kravas komercpārvadājumus ar citu personu īpašumā esošiem autotransporta līdzekļiem: (skatīt likumi.lv)

Licences kartītes izsniegšana pasažieru pārvadājumu veikšanai ar vieglajiem taksometriem Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā pakalpojuma apraksts (shēma)

Licences pasažieru pārvadājumu veikšanai ar vieglajiem taksometriem Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā izsniegšanas pakalpojuma apraksts (shēma)

 

 

Citi jaunumi