Informācija / Vakances

Piesakoties konkursam uz vakanto amatu, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei atlases konkursa mērķim - pretendentu atlases nodrošināšanai. Personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pilsētas pašvaldība. Personas dati tiks glabāti četrus mēnešus no konkursa rezultātu paziņošanas brīža.


Rīgas domes Satiksmes departaments

izsludina personāla atlases konkursu uz

Administratīvās pārvaldes Tiesiskā nodrošinājuma nodaļas galvenā speciālista-eksperta (juriskonsulta)

amata vietu

Galvenie darba pienākumi

 • Nodrošināt Satiksmes departamenta publisko iepirkumu juridisko vadību, izstrādāt publisko iepirkumu dokumentus, piedalīties publisko iepirkumu komisiju darbā.
 • Izstrādāt dažādu juridisko dokumentu projektus, t.sk., līgumu, atzinumu, lēmumu projektus, Satiksmes departamenta iekšējo normatīvo aktu projektus, Rīgas domes iekšējo un ārējo normatīvo aktu projektus Satiksmes departamenta kompetences ietvaros, sarakstes dokumentu projektus.
 • Veikt citu Satiksmes departamenta struktūrvienību izstrādāto dokumentu projektu tiesiskuma pārbaudi.
 • Atbilstoši pilnvarojumam pārstāvēt Satiksmes departamentu tiesu un valsts pārvaldes iestādēs.

Nepieciešamā izglītība, prasmes un darba pieredze

 • Augstākā juridiskā izglītība; 
 • augstākā līmeņa valsts valodas zināšanas;
 • profesionālās zināšanas administratīvajās tiesībās, valsts tiesībās un civiltiesībās;
 • prasme izmantot tiesību avotus, interpretēt un piemērot praksē tiesību normas;
 • vismaz vienas svešvalodas prasme saziņas līmenī;
 • labas informāciju tehnoloģiju izmantošanas prasmes,
 • labas komunikācijas un lietišķās saskarsmes prasmes;
 • prasme strādāt komandā;
 • pieredze jurista amatā vismaz 3 gadi, vēlams valsts vai pašvaldības institūcijās. 

 

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2019.gada 28.maijam uz e-pastu janis.vaivods@riga.lv​


Rīgas domes Satiksmes departaments

konkursa kārtībā aicina darbā

Satiksmes infrastruktūras pārvaldes Būvdarbu vadības nodaļas ceļu būvinženieri

Galvenie darba pienākumi

 • Veikt Rīgas pilsētas transporta būvju tehniskā stāvokļa novērtējumu:
 • veikt transporta būvju vizuālo apskati;
 • veikt ielu seguma platību uzmērīšanu;
 • sagatavot un iesniegt Nodaļas vadītājam ielu seguma atjaunošanas programmu ielu tehniskā stāvokļa uzlabošanai un attīstības pilnveidošanai;
 • sagatavot iepirkumu un līgumu projektu tehnisko dokumentāciju ielu un transporta būvju (tiltu, pārvadu, u.tml.) būvniecības, pārbūves un ielu seguma periodiskās atjaunošanas darbu veikšanai.
 • Veikt  pasūtītāja pārstāvja funkciju Rīgas pilsētas ielu un transporta būvju (tiltu, pārvadu, u.tml.) būvniecības, pārbūves un seguma periodiskās atjaunošanas darbu laikā:
 • izskatīt, novērtēt un dot atzinumu par veiktajiem būvdarbiem atbilstoši noslēgtajiem būvniecības līgumiem un normatīvo aktu prasībām;
 • kontrolēt būvuzraudzības kvalitāti un ar būvuzraudzību saistītās dokumentācijas atbilstību pasūtītāja un normatīvo aktu prasībām;
 • izskatīt, novērtēt un dot atzinumu par paveikto būvuzraudzību būvobjektos atbilstoši noslēgtajiem būvuzraudzības vai autoruzraudzības līgumiem;
 • kontrolēt būvuzraudzības atskaišu un pārskatu atbilstību noslēgtajiem līgumiem;
 • piedalīties objektu pieņemšanas-nodošanas komisijas darbā.

Nepieciešamā izglītība, prasmes un darba pieredze

 • Augstākā profesionālā izglītība nozarē.
 • Augstākā līmeņa valsts valodas zināšanas.
 • Labas informāciju tehnoloģiju izmantošanas un dokumentu sagatavošanas prasmes.
 • Labas komunikācijas, lietišķās saskarsmes un organizatoriskās prasmes.
 • Vēlama pieredze būvinženiera amatā vismaz 2 gadi (vēlams transporta būvju (tiltu, pārvadu, u.tml.) būvuzraudzībā vai būvdarbu vadībā.
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.
 • Prasme strādāt komandā, deleģēt un koordinēt pienākumu izpildi.

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2019.gada  28.maijam uz larisa.kuranova@riga.lv.


Rīgas domes Satiksmes departaments konkursa kārtībā aicina darbā

Satiksmes organizācijas un projektu vadības  pārvaldes Satiksmes vadības centra operatoru 

Galvenie darba pienākumi

 • Pieņemt informāciju no ikviena ziņotāja par satiksmes traucējumiem un satiksmes infrastruktūras objektu vai to aprīkojuma tehnisko stāvokli pa Departamenta diennakts tālruni 80003600, citiem Nodaļas tālruņiem un Nodaļas e-pastā rdsvc@riga.lv . Saņemto informāciju reģistrēt elektroniskajā žurnālā „Ienākošo zvanu reģistrācijas žurnāls”.
 • Pieņemt informāciju no Departamenta atbildīgajiem darbiniekiem un attiecīgajiem uzņēmumiem/dienestiem par satiksmes traucējumu vai satiksmes infrastruktūras objektu vai to aprīkojuma bojājumu novēršanas vai bīstamās vietas aprīkošanas laiku. Saņemto informāciju reģistrēt elektroniskajā žurnālā „Ienākošo zvanu reģistrācijas žurnāls”. Sekot līdzi šo darbu izpildei noteiktajā termiņā.
 • Par būtiskiem satiksmes traucējumiem vai satiksmes infrastruktūras objektu vai to aprīkojuma bojājumiem, informēt Departamenta atbildīgos darbiniekus un uzņēmumus/dienestus, kam jānodrošina bojājumu novēršana, kā arī nepieciešamības gadījumā – Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta pasažieru pārvadātājus, valsts vai pašvaldības iestādes, plašsaziņas līdzekļus.
 • Par saņemto informāciju par luksoforu un vai luksoforu vadības sistēmas aparatūras bojājumiem ziņot Rīgas pašvaldības aģentūrai „Rīgas gaisma”. Saņemto informāciju reģistrēt elektroniskajā žurnālā „Ienākošo zvanu reģistrācijas žurnāls”.
 • Pieņemt rakšanas darbu pieteikumus par darbu uzsākšanu un pabeigšanu. Saņemto informāciju reģistrēt elektroniskajā žurnālā „Remontdarbi”.
 • Reģistrēt pieteikumus par ceļu un ielu uzturēšanas pieteikumiem aukstajos gada mēnešos elektroniskajā žurnālā „Ziemas darbi”.
 • Pārzināt Rīgas izpilddirektora aktuālos rīkojumus par satiksmi/satiksmes ierobežojumiem.
 • Saskaņojot ar Departamenta projektu vadītāju, informēt plašsaziņas līdzekļus par ārkārtas situācijām uz Rīgas ielām.
 • Uzraudzīt Nodaļas aparatūras (videonovērošanas monitoru, saziņas līdzekļu, biroja tehnikas,  u.c.) darbspēju, par tās bojājumiem ziņojot ievērojot pakļautību.

Nepieciešamā izglītība, prasmes un darba pieredze

 • Vidējā izglītība.
 • Augstākā līmeņa valsts valodas zināšanas.
 • Vismaz vienas svešvalodas prasme lietotāja līmenī.
 • Labas informācijas tehnoloģiju izmantošanas prasmes. 
 • Ļoti labas komunikācijas un  lietišķās saskarsmes prasmes, t.sk., spēja efektīvi strādāt saspringtos apstākļos.
 • Darba pieredze 2 gadi, vēlams līdzīgā amatā.

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2019.gada  28.maijam  uz larisa.kuranova@riga.lv


Piesakoties konkursam uz vakanto amatu, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei atlases konkursa mērķim - pretendentu atlases nodrošināšanai. Personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pilsētas pašvaldība. Personas dati tiks glabāti četrus mēnešus no konkursa rezultātu paziņošanas brīža.


Citi jaunumi