Informācija / Vakances


Rīgas domes Satiksmes departaments

konkursa kārtībā aicina darbā

Pasažieru pārvadājumu pārvaldes Kontroles dienesta galveno speciālistu  (juriskonsultu)

 

Galvenie darba pienākumi

 • Izstrādāt dokumentu projektus: administratīvo aktu projektus, iekšējo normatīvo aktu projektus Nodaļas kompetences ietvaros, Rīgas domes iekšējo un ārējo normatīvo aktu projektus nodaļas kompetences ietvaros, atzinumus par citu institūciju tiesību aktu projektiem.
 • Piedalīties administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanā un lēmumu sagatavošanā.
 • Izskatīt juridisko un fizisko personu iesniegumus Nodaļas kompetences jautājumos, ievērojot tiesību aktos noteikto kārtību.
 • Kontrolēt Nodaļas uzsākto administratīvo procesu termiņus, t.sk., pieņemto lēmumu izpildi.
 • Veikt nodaļas izstrādāto dokumentu projektu tiesiskuma pārbaudi, vīzēt tos.
 • Regulāri apkopot informāciju par izmaiņām  ārējos normatīvajos aktos, kas ir būtiski Nodaļas darbībai un nodot to citiem nodaļas darbiniekiem.
 • Piedalīties komisijās un darba grupās atbilstoši Nodaļas vadītāja vai Departamenta vadības rīkojumiem.

Nepieciešamā izglītība, prasmes un darba pieredze

 • Akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionāla augstākā izglītība tiesību zinātnē.
 • Profesionālās zināšanas administratīvajās tiesībās, valsts tiesībās un civiltiesību saistību tiesību daļā.
 • Prasme interpretēt un piemērot praksē tiesību normas.
 • Augstākā līmeņa valsts valodas prasme.
 • Vismaz vienas svešvalodas prasme lietotāja līmenī.
 • Zināšanas lietvedībā un prasme sagatavot dokumentus.
 • Labas informācijas tehnoloģiju izmantošanas prasmes.
 • Labas komunikācijas un lietišķās saskarsmes prasmes.
 • Prasme strādāt komandā.
 • Pieredze jurista amatā vismaz 3 gadi.
 • Pieredze darbā, kas saistīts ar administratīvo aktu izdošanu un lietu izskatīšanu, 1 gads.
 • Vēlama pieredze darbā valsts pārvaldes vai pašvaldības institūcijās.

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2018.gada  11.novembrim  uz larisa.kuranova@riga.lv

 


Piesakoties konkursam uz vakanto amatu, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei atlases konkursa mērķim - pretendentu atlases nodrošināšanai. Personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pilsētas pašvaldība. Personas dati tiks dzēsti Arhīvu likumā noteiktajā termiņā.

Citi jaunumi