Informācija / Vakances

Rīgas domes Satiksmes departaments

konkursa kārtībā aicina darbā

Satiksmes organizācijas un  projektu vadības pārvaldes Satiksmes organizācijas un kustības drošības nodaļas satiksmes organizācijas inženieri

 

Galvenie darba pienākumi

 

 • Izstrādāt priekšlikumus satiksmes drošības uzlabošanai un satiksmes plūsmu optimizēšanai.
 • Sagatavot projektus, kas uzlabo satiksmes drošību un satiksmes organizāciju Rīgas pilsētas ielās.
 • Izskatīt un savas kompetences ietvaros saskaņot Rīgas administratīvajā teritorijā:
  • satiksmes organizācijas shēmas;
  • tehniskos projektus, detālplānojumus, skices un remontdarbu vietu aprīkojumu                 shēmas;
  • tirdzniecības vietu izvietojuma shēmas.
 • Plānot un organizēt ceļa zīmju, gājēju barjeru, ceļa vertikālo apzīmējumu, ceļa ātrumvaļņu izbūves darbus un nodrošināt to izpildes kontroli.
 • Veikt ceļu horizontālo apzīmējumu uzturēšanas darbu līgumu izpildes uzraudzību.
 • Piedalīties un sagatavot darba materiālus iknedēļas konsultatīvajai sanāksmei “Par satiksmes koordināciju Rīgā”:
  • sagatavot esošās situācijas analīzi;
  • izstādāt satiksmes organizācijas un optimizācijas priekšlikumus un saskaņot tos ar citām institūcijām;
  • izskatīt un saskaņot iesniegtos priekšlikumus;
  •  izstrādāt satiksmes organizācijas politikas priekšlikumus un saskaņot tos ar citām institūcijām.
 • Sagatavot skaidrojumus par ceļu drošības audita atzinumiem.
 • Veikt satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu datu bāzu uzraudzību un nodrošināt to papildināšanu.
 • Veikt Rīgas pilsētas satiksmes, gājēju pāreju, krustojumu, ielu posmu satiksmes mezglu apsekošanas un fotofiksācijas, sniegt situācijas novērtējumu.
 • Veikt ceļu satiksmes negadījumu un ceļu satiksmes statistikas datu analīzi.
 • Izstrādāt tāmes un veikt aprēķinus par nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšanai un pārbūvei.
 • Piedalīties metodisko materiālu, instrukciju un citu dokumentu izstrādāšanā saistībā ar satiksmes organizāciju.
 • Izskatīt fizisko un juridisko personu iesniegumus, sagatavot atbilžu, atzinumu u.c. dokumentu projektus.
 • Piedalīties komisijās un darba grupās saskaņā ar Departamenta direktora rīkojumiem.

 

Nepieciešamā izglītība, prasmes un darba pieredze

 

 • Augstākā izglītība inženierzinātnēs vai augstākā profesionālā izglītība nozarē.
 • Augstākā līmeņa valsts valodas zināšanas.
 • Vismaz vienas svešvalodas zināšanas lietotāja līmenī.
 • Transportlīdzekļa vadītāja apliecība (vismaz „B” kategorija), teicamas ceļu satiksmes noteikumu zināšanas.
 • Labas informācijas tehnoloģiju izmantošanas (prasme strādāt ar MS Office, Auto Cad vai Microstation) un dokumentu sagatavošanas prasmes.
 • Labas komunikācijas, lietišķās saskarsmes un organizatoriskās prasmes.
 • Prasme strādāt komandā, koordinēt pienākumu izpildi.

 

 

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2018.gada  6.aprīlim uz janis.vaivods@riga.lv.

 

 

 

 

 

 

 


Citi jaunumi