Informācija / Vakances

Piesakoties konkursam uz vakanto amatu, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei atlases konkursa mērķim - pretendentu atlases nodrošināšanai. Personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pilsētas pašvaldība. Personas dati tiks glabāti četrus mēnešus no konkursa rezultātu paziņošanas brīža.

Rīgas domes Satiksmes departaments
konkursa kārtībā aicina darbā (uz noteiktu laiku)
Administratīvās pārvaldes Personāla un iekšējās kontroles nodaļas
galveno speciālistu-ekspertu (juriskonsultu personāla vadības jautājumos)

(alga bruto – 1250.00 euro)

Galvenie darba pienākumi

 • Nodrošināt Departamenta personāla vadību un tās tiesiskumu:
 • izstrādāt un aktualizēt iekšējos normatīvos aktus personāla vadības jomā;
 • veikt Departamenta struktūrvienību amatu aprakstu aktualizāciju;
 • organizēt darbinieku atlasi;
 • sniegt atbalstu darba izpildes vērtēšanā un attīstības pārrunās;
 • sniegt atbalstu Departamenta  amatu un algu saraksta projekta sagatavošanā;
 • izstrādāt līgumu projektus;
 • veikt sagatavoto personāla vadības un personālsastāva dokumentu projektu tiesiskuma pārbaudi un vizēt tos;  
 • izskatīt un sagatavot  Departamenta vadības paziņojumus un atbildes darbiniekiem;
 • veicināt personāla tālākizglītību, sociālo aizsardzību un motivēšanu.
 • Sniegt Departamenta vadībai un darbiniekiem juridiskas konsultācijas personāla vadības, darba tiesību, valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu atlīdzības, interešu konflikta novēršanas jautājumos.
 • Piedalīties darba aizsardzības sistēmas darbības nodrošināšanā un veikt tās tiesiskuma kontroli.
 • Atbilstoši pilnvarojumam pārstāvēt Departamentu tiesu un valsts pārvaldes iestādēs.
 • Piedalīties komisijās un darba grupās atbilstoši Nodaļas vadītāja vai Departamenta vadības rīkojumiem. 

Nepieciešamā izglītība, prasmes un darba pieredze

 • Augstākā izglītība tiesību zinātnē.
 • Profesionālās zināšanas darba tiesībās un valsts tiesības publiskās valsts pārvaldes jomā.
 • Prasme izmantot tiesību avotus, interpretēt un piemērot praksē tiesību normas.
 • Prasme izmantot juridiskās metodes un argumentēt juridiskos slēdzienus.
 • Zināšanas lietvedībā un prasme sagatavot juridiskus dokumentus.
 • Augstākā līmeņa valsts valodas prasme un vismaz vienas svešvalodas prasme saziņas līmenī.
 • Labas informāciju tehnoloģiju izmantošanas prasmes.
 • Labas komunikācijas un lietišķās saskarsmes prasmes.
 • Prasme strādāt komandā, koordinēt pienākumu izpildi.
 • Pieredze personāla vadītāja, personāla speciālista vai jurista darba tiesību jautājumos amatā vismaz 2 gadi.
 • Pieredze valsts pārvaldes, pašvaldības vai tiesu sistēmas iestādē  vismaz 2 gadi.

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2020.gada 27.maijam uz e-pastu larisa.kuranova@riga.lv 

Informācija par personas datu apstrādi iestādē - http://rdsd.lv/par-departamentu/informacija-par-personas-datu-apstradi.

NB! Pateicamies visiem par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks uzaicināti uz nākamo kārtu!


Citi jaunumi