Informācija / Vakances

Rīgas domes Satiksmes departaments

izsludina personāla atlases konkursu uz

Satiksmes organizācijas un  projektu vadības pārvaldes Starpinstitūciju nodaļas starpinstitūciju projektu vadītāja (uz noteiktu laiku) amata vietu

Galvenie darba pienākumi

 • Koordinēt starpinstitūciju projektu, kuros iesaistīts Departaments, nodrošinot sadarbību un informācijas apmaiņu ar projektos iesaistītajām institūcijām.
 • Kontrolēt pārraudzībā esošo projektu izpildi atbilstoši noteiktajam termiņam un budžetam.
 • Koordinēt un pārraudzīt projektos iesaistītos darbiniekus.
 • Izstrādāt priekšlikumus projektu realizācijai, organizēt konkrētā projekta realizācijai nepieciešamos pasākumus.
 • Koordinēt Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu līgumu realizāciju.
 • Piedalīties projektu un darba grupās atbilstoši Nodaļas vadītāja norādījumiem vai Departamenta direktora rīkojumiem.
 • Veikt citus pienākumus amata kompetences ietvaros pēc Nodaļas vadītāja vai Departamenta direktora rīkojuma.

Nepieciešamā izglītība, prasmes un darba pieredze

 • augstākā izglītība;
 • augstākā līmeņa valsts valodas zināšanas;
 • vismaz vienas ES valstu svešvalodas zināšanas;
 • labas informācijas tehnoloģiju izmantošanas un dokumentu sagatavošanas prasmes;
 • labas komunikācijas un lietišķās saskarsmes prasmes;
 • pieredze darbā valsts pārvaldē vismaz 3 gadi;
 • Pieredze projektu vadībā.

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2018.gada  2.jūlijam uz janis.vaivods@riga.lv.

Piesakoties konkursam uz vakanto amatu, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei atlases konkursa mērķim - pretendentu atlases nodrošināšanai. Personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pilsētas pašvaldība. Personas dati tiks dzēsti Arhīvu likumā noteiktajā termiņā.


Rīgas domes Satiksmes departaments konkursa kārtībā aicina darbā

Satiksmes organizācijas un projektu vadības  pārvaldes

Satiksmes organizācijas un kustības drošības nodaļas galveno satiksmes organizācijas inženieri

Galvenie darba pienākumi

 • Izstrādāt priekšlikumus satiksmes drošības uzlabošanai un satiksmes plūsmu optimizēšanai.
 • Sagatavot projektus, kas uzlabo satiksmes drošību un satiksmes organizāciju Rīgas pilsētas ielās.
 • Izskatīt un savas kompetences ietvaros saskaņot Rīgas administratīvajā teritorijā:
  • satiksmes organizācijas shēmas;
  • tehniskos projektus, detālplānojumus, skices un remontdarbu vietu aprīkojumu shēmas;
  • tirdzniecības vietu izvietojuma shēmas.
 • Plānot un organizēt ceļa zīmju, gājēju barjeru, ceļa vertikālo apzīmējumu, ceļa ātrumvaļņu izbūves darbus un nodrošināt to izpildes kontroli.
 • Veikt ceļu horizontālo apzīmējumu uzturēšanas darbu līgumu izpildes uzraudzību.
 • Piedalīties un sagatavot darba materiālus iknedēļas konsultatīvajai sanāksmei “Par satiksmes koordināciju Rīgā”:
  • sagatavot esošās situācijas analīzi;
  • izstādāt satiksmes organizācijas un optimizācijas priekšlikumus un saskaņot tos ar citām institūcijām;
  • izskatīt un saskaņot iesniegtos priekšlikumus;
  •  izstrādāt satiksmes organizācijas politikas priekšlikumus un saskaņot tos ar citām institūcijām.
 • Sagatavot skaidrojumus par ceļu drošības audita atzinumiem.
 • Veikt satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu datu bāzu uzraudzību un nodrošināt to papildināšanu.
 • Veikt Rīgas pilsētas satiksmes, gājēju pāreju, krustojumu, ielu posmu satiksmes mezglu apsekošanas un fotofiksācijas, sniegt situācijas novērtējumu.
 • Veikt ceļu satiksmes negadījumu un ceļu satiksmes statistikas datu analīzi.
 • Izstrādāt tāmes un veikt aprēķinus par nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšanai un pārbūvei.
 • Piedalīties metodisko materiālu, instrukciju un citu dokumentu izstrādāšanā saistībā ar satiksmes organizāciju.
 • Izskatīt fizisko un juridisko personu iesniegumus, sagatavot atbilžu, atzinumu u.c. dokumentu projektus. 
 • Piedalīties komisijās un darba grupās saskaņā ar Departamenta direktora rīkojumiem.
 • Nepieciešamā izglītība, prasmes un darba pieredze

 • Augstākā izglītība inženierzinātnēs vai augstākā profesionālā izglītība nozarē.
 • Augstākā līmeņa valsts valodas zināšanas.
 • Vismaz vienas svešvalodas zināšanas lietotāja līmenī.
 • Transportlīdzekļa vadītāja apliecība (vismaz „B” kategorija), teicamas ceļu satiksmes noteikumu zināšanas.
 • Labas informācijas tehnoloģiju izmantošanas (prasme strādāt ar MS Office, Auto Cad vai Microstation) un dokumentu sagatavošanas prasmes.
 • Labas komunikācijas, lietišķās saskarsmes un organizatoriskās prasmes.
 • Prasme strādāt komandā, koordinēt pienākumu izpildi.

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2018.gada 25.jūnijam  uz larisa.kuranova@riga.lv

Piesakoties konkursam uz vakanto amatu, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei atlases konkursa mērķim - pretendentu atlases nodrošināšanai. Personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pilsētas pašvaldība. Personas dati tiks dzēsti Arhīvu likumā noteiktajā termiņā.

Citi jaunumi