Informācija / Vakances

Piesakoties konkursam uz vakanto amatu, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei atlases konkursa mērķim - pretendentu atlases nodrošināšanai. Personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pilsētas pašvaldība. Personas dati tiks glabāti četrus mēnešus no konkursa rezultātu paziņošanas brīža.


Rīgas domes Satiksmes departaments

izsludina personāla atlases konkursu uz

Satiksmes organizācijas un  projektu vadības pārvaldes Starpinstitūciju nodaļas starpinstitūciju projektu vadītāja (uz noteiktu laiku) amata vietu

 (Bruto alga līdz 1190 euro)

Galvenie darba pienākumi

 • Koordinēt starpinstitūciju projektu, kuros iesaistīts Departaments, nodrošinot sadarbību un informācijas apmaiņu ar projektos iesaistītajām institūcijām.
 • Kontrolēt pārraudzībā esošo projektu izpildi atbilstoši noteiktajam termiņam un budžetam.
 • Koordinēt un pārraudzīt projektos iesaistītos darbiniekus.
 • Izstrādāt priekšlikumus projektu realizācijai, organizēt konkrētā projekta realizācijai nepieciešamos pasākumus.
 • Koordinēt Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu līgumu realizāciju.
 • Piedalīties projektu un darba grupās atbilstoši Nodaļas vadītāja norādījumiem vai Departamenta direktora rīkojumiem.
 • Veikt citus pienākumus amata kompetences ietvaros pēc Nodaļas vadītāja vai Departamenta direktora rīkojuma.

Nepieciešamā izglītība, prasmes un darba pieredze

 • augstākā izglītība;
 • augstākā līmeņa valsts valodas zināšanas;
 • vismaz vienas ES valstu svešvalodas zināšanas;
 • labas informācijas tehnoloģiju izmantošanas un dokumentu sagatavošanas prasmes;
 • labas komunikācijas un lietišķās saskarsmes prasmes;
 • pieredze darbā valsts pārvaldē vismaz 3 gadi;
 • Pieredze projektu vadībā.

ieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2019.gada  22.martam uz janis.vaivods@riga.lv


Rīgas domes Satiksmes departaments konkursa kārtībā aicina darbā

Satiksmes organizācijas un projektu vadības pārvaldes

Starpinstitūciju projektu nodaļas starpinstitūciju projektu vadītāju

(Bruto alga līdz 1190 euro)

Galvenie darba pienākumi

 • Koordinēt starpinstitūciju projektus, kuros iesaistīts Departaments, nodrošinot sadarbību un informācijas apmaiņu ar projektos iesaistītajām institūcijām.
 • Koordinēt Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu līgumu realizāciju.
 • Kontrolēt pārraudzībā esošo projektu izpildi atbilstoši noteiktajam termiņam un budžetam.
 • Koordinēt un pārraudzīt projektos iesaistītos darbiniekus.
 • Izstrādāt priekšlikumus projektu realizācijai, organizēt konkrētā projekta realizācijai nepieciešamos pasākumus.
 • Sagatavot Rīgas pilsētas izpilddirektora rīkojumus par satiksmes organizācijas izmaiņām sakarā ar publiskiem pasākumiem vai valsts rīkotajiem pasākumiem un ārvalstu amatpersonu vizītēm.
 • Pieņemt apmeklētājus, izskatīt fizisko un juridisko personu iesniegumus par publiskiem pasākumiem, izmaiņām sabiedriskā transporta maršrutos.
 • Piedalīties projektu un darba grupās atbilstoši Nodaļas vadītāja norādījumiem vai Departamenta direktora rīkojumiem.

Nepieciešamā izglītība, prasmes un darba pieredze

 • Augstākā izglītība.
 • Augstākā līmeņa valsts valodas zināšanas.
 • Vismaz divu svešvalodu zināšanas.
 • Labas informācijas tehnoloģiju izmantošanas prasmes (Microsoft Office).
 • Prasmes darbam ar Rīgas domes vienotās informācijas sistēmas apakšsistēmām RDLIS, KAVIS.
 • Prasme  izmantot tiesību avotus, interpretēt  un piemērot   praksē  tiesību normas.
 • Labas komunikācijas un lietišķās saskarsmes prasmes.
 • Pieredze darbā valsts pārvaldē vismaz 3 gadi.
 • Pieredze projektu vadībā.

 

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2019.gada  22.martam uz larisa.kuranova@riga.lv


Citi jaunumi