Informācija / Vakances

Rīgas domes Satiksmes departaments

izsludina personāla atlases konkursu uz

Administratīvās pārvaldes Tiesiskā nodrošinājuma nodaļas galvenā speciālista-eksperta (juriskonsulta)

(Alga bruto līdz  1195,21 euro)

amata vietu

Galvenie darba pienākumi

 • Nodrošināt Satiksmes departamenta publisko iepirkumu juridisko vadību, izstrādāt publisko iepirkumu dokumentus, piedalīties publisko iepirkumu komisiju darbā.
 • Izstrādāt dažādu juridisko dokumentu projektus, t.sk., līgumu, atzinumu, lēmumu projektus, Satiksmes departamenta iekšējo normatīvo aktu projektus, Rīgas domes iekšējo un ārējo normatīvo aktu projektus Satiksmes departamenta kompetences ietvaros, sarakstes dokumentu projektus.
 • Veikt citu Satiksmes departamenta struktūrvienību izstrādāto dokumentu projektu tiesiskuma pārbaudi.
 • Atbilstoši pilnvarojumam pārstāvēt Satiksmes departamentu tiesu un valsts pārvaldes iestādēs.

Nepieciešamā izglītība, prasmes un darba pieredze

 • Augstākā juridiskā izglītība; 
 • augstākā līmeņa valsts valodas zināšanas;
 • profesionālās zināšanas administratīvajās tiesībās, valsts tiesībās un civiltiesībās;
 • prasme izmantot tiesību avotus, interpretēt un piemērot praksē tiesību normas;
 • vismaz vienas svešvalodas prasme saziņas līmenī;
 • labas informāciju tehnoloģiju izmantošanas prasmes,
 • labas komunikācijas un lietišķās saskarsmes prasmes;
 • prasme strādāt komandā;
 • pieredze jurista amatā vismaz 3 gadi, vēlams valsts vai pašvaldības institūcijās. 

 

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2019.gada 25.augustam uz e-pastu janis.vaivods@riga.lv​


Rīgas domes Satiksmes departaments konkursa kārtībā aicina darbā

Satiksmes organizācijas un projektu vadības  pārvaldes Satiksmes vadības centra operatoru 

(darba līgums uz nenoteiktu laiku, alga bruto – 750,00 euro)

 

Galvenie darba pienākumi

 • Pieņemt informāciju no ikviena ziņotāja par satiksmes traucējumiem un satiksmes infrastruktūras objektu vai to aprīkojuma tehnisko stāvokli pa Departamenta diennakts tālruni 80003600, citiem Nodaļas tālruņiem un Nodaļas e-pastā rdsvc@riga.lv . Saņemto informāciju reģistrēt elektroniskajā žurnālā „Ienākošo zvanu reģistrācijas žurnāls”.
 • Pieņemt informāciju no Departamenta atbildīgajiem darbiniekiem un attiecīgajiem uzņēmumiem/dienestiem par satiksmes traucējumu vai satiksmes infrastruktūras objektu vai to aprīkojuma bojājumu novēršanas vai bīstamās vietas aprīkošanas laiku. Saņemto informāciju reģistrēt elektroniskajā žurnālā „Ienākošo zvanu reģistrācijas žurnāls”. Sekot līdzi šo darbu izpildei noteiktajā termiņā.
 • Par būtiskiem satiksmes traucējumiem vai satiksmes infrastruktūras objektu vai to aprīkojuma bojājumiem, informēt Departamenta atbildīgos darbiniekus un uzņēmumus/dienestus, kam jānodrošina bojājumu novēršana, kā arī nepieciešamības gadījumā – Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta pasažieru pārvadātājus, valsts vai pašvaldības iestādes, plašsaziņas līdzekļus.
 • Par saņemto informāciju par luksoforu un vai luksoforu vadības sistēmas aparatūras bojājumiem ziņot Rīgas pašvaldības aģentūrai „Rīgas gaisma”. Saņemto informāciju reģistrēt elektroniskajā žurnālā „Ienākošo zvanu reģistrācijas žurnāls”.
 • Pieņemt rakšanas darbu pieteikumus par darbu uzsākšanu un pabeigšanu. Saņemto informāciju reģistrēt elektroniskajā žurnālā „Remontdarbi”.
 • Reģistrēt pieteikumus par ceļu un ielu uzturēšanas pieteikumiem aukstajos gada mēnešos elektroniskajā žurnālā „Ziemas darbi”.
 • Pārzināt Rīgas izpilddirektora aktuālos rīkojumus par satiksmi/satiksmes ierobežojumiem.
 • Saskaņojot ar Departamenta projektu vadītāju, informēt plašsaziņas līdzekļus par ārkārtas situācijām uz Rīgas ielām.
 • Uzraudzīt Nodaļas aparatūras (videonovērošanas monitoru, saziņas līdzekļu, biroja tehnikas,  u.c.) darbspēju, par tās bojājumiem ziņojot ievērojot pakļautību.

Nepieciešamā izglītība, prasmes un darba pieredze

 • Vidējā izglītība.
 • Augstākā līmeņa valsts valodas zināšanas.
 • Vismaz vienas svešvalodas prasme lietotāja līmenī.
 • Labas informācijas tehnoloģiju izmantošanas prasmes. 
 • Ļoti labas komunikācijas un  lietišķās saskarsmes prasmes, t.sk., spēja efektīvi strādāt saspringtos apstākļos.
 • Darba pieredze 2 gadi, vēlams līdzīgā amatā.

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2019.gada  20.augustam  uz larisa.kuranova@riga.lv


Pasažieru pārvadājumu pārvaldes
Sabiedriskā transporta un pasažieru komercpārvadājumu nodaļas galveno speciālistu-ekspertu (juriskonsultu)

(uz noteiktu laiku)

Galvenie darba pienākumi:

    • Izstrādāt Departamenta dokumentu projektus:
    • Rīgas domes iekšējo un ārējo normatīvo aktu projektus Nodaļas kompetences ietvaros;
    • atzinumus par citu institūciju tiesību aktu projektiem;
    • administratīvo aktu projektus Nodaļas kompetences ietvaros;
    • līgumu un vienošanās projektus par pasažieru pārvadājumu veikšanu saskaņā ar Rīgas domes apstiprināto sabiedriskā transporta attīstības stratēģiju un citiem normatīvajiem aktiem.  
    • Izskatīt juridisko un fizisko personu iesniegumus Nodaļas kompetences jautājumos, ievērojot tiesību aktos noteikto kārtību.
    • Veikt Nodaļas izstrādāto dokumentu projektu tiesiskuma pārbaudi, vīzēt tos.
    • Nodrošināt juridisko vadību par speciāli pasažieru pārvadāšanai izgatavoto velosipēdu, kas paredzēti komercpakalpojumu sniegšanai, kustības maršrutu atļauju izsniegšanu un specializēto tūristu transportlīdzekļu reģistrēšanu un kustības maršrutu apstiprināšanu.  
    • Regulāri apkopot informāciju par izmaiņām ārējos normatīvajos aktos, kas ir būtiski Nodaļas darbībai.
    • Atbilstoši pilnvarojumam pārstāvēt Departamentu tiesu un valsts pārvaldes iestādēs.
    • Piedalīties komisijās un darba grupās atbilstoši Nodaļas vadītāja vai Departamenta vadības rīkojumiem.
    • Piedalīties publisko iepirkumu komisiju darbā struktūrvienības kompetences ietvaros.
 
Nepieciešamā izglītība, prasmes un darba pieredze:

    • Augstākā izglītība tiesību zinātnē;
    • profesionālās zināšanas administratīvajās tiesībās, valsts tiesībās un  civiltiesību saistību tiesību daļā;
    • prasme izmantot tiesību avotus, interpretēt un piemērot praksē tiesību normas;
    • prasme izmantot juridiskās metodes un argumentēt juridiskos slēdzienus;
    • zināšanas lietvedībā un prasme sagatavot juridiskus dokumentus;
    • augstākā līmeņa valsts valodas zināšanas;
    • labas informācijas tehnoloģiju izmantošanas prasmes,
    • labas komunikācijas un lietišķās saskarsmes prasmes;
    • prasme strādāt komandā, spēja plānot veicamos darbus;
    • pieredze jurista darbā vismaz 3 gadi.

Atalgojums:

Alga bruto - 1081.38 euro

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2019.gada 20.augustam uz e-pastu larisa.kuranova@riga.lv

 


Piesakoties konkursam uz vakanto amatu, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei atlases konkursa mērķim - pretendentu atlases nodrošināšanai. Personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pilsētas pašvaldība. Personas dati tiks glabāti četrus mēnešus no konkursa rezultātu paziņošanas brīža.


Citi jaunumi