Informācija / Vakances

Rīgas domes Satiksmes departaments

konkursa kārtībā aicina darbā

Satiksmes infrastruktūras pārvaldes Būvdarbu vadības nodaļas ceļu būvinženieri
(alga bruto – 1350.00 euro)

Galvenie darba pienākumi

 • Veikt Rīgas pilsētas transporta būvju tehniskā stāvokļa novērtējumu:
  • veikt transporta būvju vizuālo apskati;
  • veikt ielu seguma platību uzmērīšanu;
  • sagatavot un iesniegt Nodaļas vadītājam ielu seguma atjaunošanas programmu ielu tehniskā stāvokļa uzlabošanai un attīstības pilnveidošanai;
  • sagatavot iepirkumu un līgumu projektu tehnisko dokumentāciju ielu un transporta būvju (tiltu, pārvadu, u.tml.) būvniecības, pārbūves un ielu seguma periodiskās atjaunošanas darbu veikšanai.
 • Veikt  pasūtītāja pārstāvja funkciju Rīgas pilsētas ielu un transporta būvju (tiltu, pārvadu, u.tml.) būvniecības, pārbūves un seguma periodiskās atjaunošanas darbu laikā:
  • izskatīt, novērtēt un dot atzinumu par veiktajiem būvdarbiem atbilstoši noslēgtajiem būvniecības līgumiem un normatīvo aktu prasībām;
  • kontrolēt būvniecības un būvuzraudzības kvalitāti un ar būvniecību un būvuzraudzību saistītās dokumentācijas atbilstību pasūtītāja un normatīvo aktu prasībām;
  • izskatīt, novērtēt un dot atzinumu par veikto būvniecību un būvuzraudzību būvobjektos atbilstoši noslēgtajiem būvniecības, būvuzraudzības un autoruzraudzības līgumiem;
  • izskatīt un kontrolēt būvniecības dokumentāciju un būvuzraudzības atskaišu un pārskatu atbilstību noslēgtajiem līgumiem;
  • piedalīties objektu būvsapulcēs, pieņemšanas-nodošanas komisijas darbā un citās ar objektu saistītās sapulcēs un komisijās.

Nepieciešamā izglītība, prasmes un darba pieredze

 • Augstākā profesionālā izglītība nozarē.
 • Augstākā līmeņa valsts valodas zināšanas.
 • Labas informāciju tehnoloģiju izmantošanas un dokumentu sagatavošanas prasmes.
 • Labas komunikācijas, lietišķās saskarsmes un organizatoriskās prasmes.
 • Vēlama pieredze būvinženiera amatā, būvuzraudzībā vai būvdarbu vadībā vismaz 2 gadi (vēlams transporta būvju (tiltu, pārvadu, u.tml.)
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.
 • Prasme strādāt komandā, deleģēt un koordinēt pienākumu izpildi.

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2020.gada 27.martam uz e-pastu janis.vaivods@riga.lv.

Informācija par personas datu apstrādi iestādē - http://rdsd.lv/par-departamentu/informacija-par-personas-datu-apstradi.

NB! Pateicamies visiem par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks uzaicināti uz nākamo kārtu!

 


Rīgas domes Satiksmes departaments

konkursa kārtībā aicina darbā

Satiksmes infrastruktūras pārvaldes Plānošanas un projektēšanas organizēšanas  nodaļas galveno speciālistu (ceļu būvtehniķi)

(alga bruto – 1095.00 euro)

Galvenie darba pienākumi

 • Piedalīties iepirkumu, konkursu un līgumu dokumentācijas izstrādāšanā un sagatavošanā.
 • Sagatavot nosacījumus plānošanas dokumentu izstrādei Rīgas pilsētas publiskā lietojumā esošo ielu un citu transporta būvju attīstībai.
 • Sniegt atzinumus par izstrādāto plānošanas dokumentu izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem.
 • Piedalīties Rīgas attīstības plāna, Rīgas plānošanas reģiona  attīstības dokumentu, Rīgas un Pierīgas  mobilitātes plāna un citu plānošanas dokumentu izstrādē un to grozījumu veikšanā.
 • Piedalīties ielu un citu transporta būvju projektēšanas programmu projektu izstrādāšanā un sagatavot aplēses nepieciešamā finansējuma prognozēšanai.
 • Atbilstoši amata kompetencei veikt Departamenta kā pasūtītāja noslēgto ielu un citu transporta būvju projektēšanas līgumu izpildes uzraudzību un vadību.
 • Izskatīt fizisko un juridisko personu iesniegumus par pilsētas ielu un citu transporta būvju pārbūves un atjaunošanas projektēšanas jautājumiem un sagatavot atbilžu projektus.
 • Veikt projekta pieteikumu uzskaiti līdzekļu saņemšanai no “Rīgas pilsētas infrastruktūras fonda” un sagatavot projektu ieviešanas gaitas pārskatus.

Nepieciešamā izglītība, prasmes un darba pieredze

 • Augstākā profesionālā izglītība nozarē (var būt pēdējā kursa students) vai vidējā profesionāla izglītība nozarē.
 • Augstākā līmeņa valsts valodas zināšanas.
 • Labas informāciju tehnoloģiju izmantošanas un dokumentu sagatavošanas prasmes.
 • Labas komunikācijas, lietišķās saskarsmes un organizatoriskās prasmes.
 • Vēlama darba pieredze satiksmes vai ceļu būvniecības projektēšanas organizācijā vismaz 2 gadi.
 • Prasme strādāt komandā un koordinēt pienākumu izpildi
 • Precizitāte un prasme patstāvīgi un mērķtiecīgi organizēt savu darbu.

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2020.gada  27.martam uz janis.vaivods@riga.lv.

Informācija par personas datu apstrādi iestādē - http://rdsd.lv/par-departamentu/informacija-par-personas-datu-apstradi.

NB! Pateicamies visiem par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks uzaicināti uz nākamo kārtu!

 


Piesakoties konkursam uz vakanto amatu, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei atlases konkursa mērķim - pretendentu atlases nodrošināšanai. Personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pilsētas pašvaldība. Personas dati tiks glabāti četrus mēnešus no konkursa rezultātu paziņošanas brīža.


Citi jaunumi