Pakalpojumi / Pasažieru velosipēdu maršrutu atļaujas

Pasažieru velosipēdu kustības maršrutu atļauju izsniegšana

 

Saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem ar speciāli pasažieru pārvadāšanai izgatavotu velosipēdu, kas paredzēts komercpakalpojumu sniegšanai (pasažieru velosipēdu), atļauts braukt ievērojot attiecīgās pašvaldības noteiktos pasažieru velosipēda izmantošanas nosacījumus, pa kustības maršrutiem, kuru noteikusi šī pašvaldība.

Rīgas administratīvajā teritorijā vietas, kurās atļauta pasažieru velosipēdu kustība un to izmantošanas nosacījumi, ir noteiktas Rīgas domes saistošajos noteikumos Nr. 183 „Speciāli pasažieru pārvadāšanai izgatavoto velosipēdu, kas paredzēti komercpakalpojumu sniegšanai, izmantošanas noteikumi Rīgas pilsētā”.

Atbilstoši saistošajiem noteikumiem kustības maršrutu atļaujas pasažieru velosipēdiem izsniedz Rīgas domes Satiksmes departaments. Pasažieru velosipēda kustības maršrutu atļauja tiek izsniegta uz laiku līdz vienam gadam, bet ne ilgāk kā līdz nākamā kalendārā gada 1. martam. Ar atļaujas izsniegšanu saistītu maksājumu nav.

Pieteikuma iesniegšana un nepieciešamo dokumentu uzrādīšana Rīgas domes Satiksmes departamentā, Rīgā, Ģertrūdes ielā 36, Sabiedriskā transporta un pasažieru komercpārvadājumu nodaļā (514. kabinets tālrunis: 67012719).

Pieņemšanas laiki:

pirmdienās 9.00 - 12.00
  13.00 - 16.00
otrdienās 9.00 - 12.00
  13.00 - 16.00
trešdienās 9.00 - 12.00
  13.00 - 16.00
ceturtdienās 9.00 - 12.00
  13.00 - 16.00

 

Pieteikuma veidlapa: Microsoft Word / PDF

Rīgas domes saistošie noteikumi nr. 183 „Speciāli pasažieru pārvadāšanai izgatavoto velosipēdu, kas paredzēti komercpakalpojumu sniegšanai, izmantošanas noteikumi Rīgas pilsētā”: (lejupielādēt)

Pasažieru velosipēdu kustības maršrutu atļauju izsniegšanas pakalpojuma apraksts (Shēma)

Citi jaunumi