Pakalpojumi / Lielgabarīta un smagsvara pārvadājumu maršrutu saskaņošana

Lielgabarīta un smagsvara pārvadājumi

 

Lai saņemtu atļauju par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem, klients (fiziska vai juridiska persona) iesniedz Rīgas domes Satiksmes departamentā iesniegumu.

Dokumentus klients iesniedz klātienē Rīgas domes Satiksmes departamenta sekretariātā, Rīgā, Ģertrūdes ielā 36, LV-1011, 606. kabinetā vai nosūta pa e-pastu sd@riga.lv, vai faksu67012702. Sekretariāta darba laiks: darba dienās no 8.30 līdz 12.00, no 12.30 līdz 17.00, tālrunis: 67012742.

Ministru kabineta noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem nosaka kārtību, kādā izsniedz lielgabarīta un smagsvara pārvadājumu atļaujas, kārtību, kādā tiek veikti šie pārvadājumi, un gadījumus, kad pārvadājumu atļauja nav nepieciešama.

Noteikumi attiecas uz pārvadājumiem, kuros ar kravu vai pasažieriem vai bez kravas vai pasažieriem, nosakot mehāniskā transportlīdzekļa vai tā sastāva izmērus, faktisko masu vai ass slodzi, ja tā pārsniedz Ceļu satiksmes noteikumu 3. pielikumā minētos lielumus.

Lielgabarīta transportlīdzeklis ir mehāniskais transportlīdzeklis vai tā sastāvs (ar kravu vai bez tās), kuram vismaz viens izmērs pārsniedz Ceļu satiksmes noteikumos minēto lielumu.

Smagsvara transportlīdzeklis ir mehāniskais transportlīdzeklis vai tā sastāvs (ar kravu vai pasažieriem vai bez kravas vai pasažieriem), kura faktiskā masa vai ass slodze pārsniedz Ceļu satiksmes noteikumos minēto lielumu.

‍Pieteikuma veidlapa: Microsoft Word / PDF

‍Ministru kabineta noteikumi nr. 343 par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem (lejupielādēt)

Lielgabarīta un smagsvaru pārvadājumu maršrutu saskaņošanas pakalpojuma apraksts (Shēma

 

Citi jaunumi