Ziņas medijiem

Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komiteja izsludina konkursu “Nevalstisko organizāciju pārstāvja atlase darbam Rīgas domes Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijā”

Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komiteja izsludina konkursu
“Nevalstisko organizāciju pārstāvja atlase
darbam Rīgas domes Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijā”

Konkursa mērķis ir izraudzīties nevalstisko organizāciju pārstāvi darbam Rīgas domes Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijā.

Pieteikties konkursā ir tiesības nevalstiskajām organizācijām, kuras atbilst šādiem atbilstības kritērijiem:

1.         Nevalstiskā organizācija ir reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Biedrību un nodibinājumu reģistrā vismaz trīs gadus pirms Konkursa izsludināšanas;
2.         Nevalstiskā organizācija darbojas Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā;
3.         Nevalstiskai organizācijai nav nodokļu parādu;
4.         Nevalstiskā organizācijas darbība ir saistīta ar pasažieru komercpārvadājumu jomu.

Savukārt nevalstiskās organizācijas izvirzītajam kandidātam – fiziskai personai, jāatbilst šādiem atbilstības kritērijiem:

1.         Kandidāts  ir vismaz 18 gadus vecs;
2.         Kandidātam ir  augstākā izglītība.

Piesakot kandidātu, nevalstiskā organizācija iesniedz šādus dokumentus:

1. iesniegumu, kurā norādīts nevalstiskās organizācijas nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese, kā arī kandidāta vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese un kontakttālrunis;
2. nevalstiskās organizācijas darbības aprakstu (līdz 3000 zīmēm), īpaši norādot veidu, kādā nevalstiskās organizācijas administratīvā spēja un līdzšinējā pieredze varēs nodrošināt sekmīgu pieteiktā kandidāta darbību komisijā;
3. rakstisku apliecinājumu, ka kandidāts piekrīt būt par komisijas locekli, un viņa dzīvesgājumu (curriculum vitae);
4. kandidāta motivācijas rakstu (līdz 3000 zīmēm), kurā viņš apraksta pieredzi nevalstiskajā sektorā un izpratni par pasažieru komercpārvadājumu jomu, kā arī pamato vēlēšanos darboties komisijā.

Pieteikumu līdz 2018.gada 14.maijam  jānosūta uz e-pastu janis.vaivods@riga.lv ar norādi konkursam “Nevalstisko organizāciju pārstāvja atlase darbam Rīgas domes Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijā”.

 

 

Citi jaunumi