Ziņas medijiem

Satiksmes departaments: tiltu, satiksmes pārvadu un tuneļu inspekcijas ir obligātas, to nosaka Latvijas valsts standarts

Rīgas domes Satiksmes departaments informē, ka saskaņā ar Latvijas valsts standartā LVS 190-11 “Tiltu inspekcija un pārbaude ar slodzi” noteikto, visiem Rīgas tiltiem un satiksmes pārvadiem reizi piecos gados tiek veikta galvenā inspekcija. Tāpat Satiksmes departamentam ir noslēgts līgums ar SIA “Rīgas tilti” par ikdienas tiltu, satiksmes pārvadu un tuneļu uzturēšanas darbu veikšanu.

Pērn tika veiktas 16 speciālās inspekcijas, šogad tās plānotas 23 objektiem.

Visiem tiltiem, satiksmes pārvadiem un tuneļiem speciālās inspekcijas saskaņā ar LVS 190-11 veic sertificēti speciālisti, kas tiek noskaidroti iepirkuma rezultātā. Sertificēti speciālisti veic detalizētu visu konstrukciju apsekošanu, nestspējas aprēķinus, tajās ievērtējot slodzes – pašsvars, ikdienas satiksmes slodze, gājēju slodze, projekta slodze, kustīgo slodžu dinamiskā iedarbība utt.

Izmantojot izstrādāto tilta konstrukcijas matemātisko modeli tiek aprēķinātas slodžu darbības ierosinātās piepūles un pārvietojumi un noteikta tilta nestspēja un tās atbilstība “Ceļu satiksmes noteikumi” noteiktajām slodzēm un LVS EN 1991-3 noteiktajām slodzēm.

Inspekcijās konstatēts, ka visu Rīgas tiltu stāvoklis no nestspējas viedokļa vērtējams kā atbilstošs iepriekš minēto normatīvo dokumentu noteiktajām slodzēm.

Savukārt, tiltu, satiksmes pārvadu un tuneļu ikdienas uzturēšanas darbu ietvaros jāpievērš  pastiprināta uzmanība būvēm, kurām kopš to būvniecības nav veikts kapitālais remonts. Tāpat tiek veikti dažādu konstrukciju lokāli remontdarbi, asfaltbetona seguma remonts, brauktuvju un ietvju attīrīšana no sniega un kaisīšana ar pretslīdes materiāliem, lietusūdens atvades sistēmas un sūkņu staciju uzturēšana, brauktuvju un ietvju, zālienu kopšana vasarā, zāles pļaušana, liftu uzturēšana, navigācijas zīmju uzturēšana u.c.darbi.

Rīgā ir 35 tilti, 60 satiksmes pārvadi un estakādes, 14 gājēju tilti un pārvadi, 27 tuneļi. Ikdienas uzturēšanas darbi 2018.gadā izmaksāja 3,9 milj.euro. Ikdienas uzturēšanas darbus veic SIA “Rīgas tilti”.

2019. gadā ir uzsākta satiksmes pārvada pār dzelzceļu pie dzelzceļa stacijas Brasas pārbūve, turpināti remontdarbi Salu tilta kompleksā - Bieķengrāvja estakādes, Lucavsalas satiksmes pārvada, satiksmes pārvada pār Krasta ielu, tilta pār Bieķengrāvi remontdarbi, tāpat notiek Vanšu tilta kāpņu atjaunošana.  Tuvākajās dienās plānots atsākt satiksmes pārvada pār dzelzceļu Augusta Deglava ielā remontdarbus.

 

Foto: LETA

 

Informāciju sagatavoja:

Una Ahuna-Ozola,

Rīgas domes Satiksmes departamenta komunikācijas speciāliste

Tālr. 67012703; 29584470

Citi jaunumi