Eiropas Savienība / Īstenotie ES fondu līdzfinansētie projekti / Autobusu satiksmes organizācijas un kontroles sistēmas uz GPS bāzes realizācija