Par RDSD / Par departamentu / Budžets

Ar Rīgas domes Satiksmes departamenta 2017. gada budžetu var iepazīties Rīgas domes mājas lapā www.riga.lv sadaļā Budžets - Rīgas pilsētas pašvaldības 2017. gada pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām (3. pielikumā no 8. lpp.līdz 9. lpp).

Citi jaunumi