Eiropas Savienība / Salu tilta kompleksa atjaunošana, pārbūve un izbūve 2.kārta / Paveiktie darbi 1.ceturksnis

Publikācijas


No būvdarbu uzsākšanas brīža 26.06.2018 darbi ir uzsākti visos četros objekta posmos  - estakādē pār Bieķengrāvi, tiltā pār Bieķengrāvi (augšteces pusē), pārvadā pār Lucavsalu un četrās estakādes Zaķusalā, kā arī pārvadā pār Krasta ielu.

Posmos “Estakāde pār Bieķengrāvi” un “Pārvadā pār Lucavsalu un četrās estakādes Zaķusalā “ ir daļēji veikta esošā asfaltbetona frēzēšana un demontēšana, segas nesošās kārtas demontāža, metāla barjeru un betona apmaļu demontāža, augu zemes noņemšanas darbi, zemes klātnes ierakuma un uzbēruma izbūves darbi. Ir uzsākta ģeokompozīta izbūve estakādē pār Bieķengrāvi, kā arī ir veikta drenējošās kārtas, šķembu maisījuma 0/63ps un 0/45 pamatu izbūve. Ir ieklāti 3800 m2 ar karstā asfaltbetona AC32 base 70/100 apakškārtu un 3700 m2 AC22 base PMB saistes kārtu estakādē pār Bieķengrāvi. Ir izbūvētas apmales un šķembu 0/45 pamati gājēju ietves labajā pusē pārvadā pār Lucavsalu un estakādē pār Bieķengrāvi. Ir nodemontēts esošais un izbūvēts jaunais kolektors lietus ūdens novadei.

Ir veikta satiksmes pārslēgšana pārvadā pār Krasta ielu, atbilstoši satiksmes organizācijas shēmām, veikta esošā asfaltbetona demontāžas darbi.

Estakādē pār Bieķengrāvi, tiltā pār Bieķengrāvi (augšteces pusē), pārvadā pār Lucavsalu un četrās estakādes Zaķusalā, kā arī pārvadā pār Krasta ielu ir veikta daļēja tilta aizsargkārtas demontāža, laudumu tīrīšana ar smilšu strūklu, enkuru montāža. Ir veikta tilta 6 laidumu betonēšana, laidumu pacelšana, nolaišana.

Estakādē pār Bieķengrāvi un pārvadā pār Lucavsalu ir daļēji ieguldīti apgaismojuma kabeļi, ir izbūvētas VST caurdures, uzsākti KKT izbūves darbi, ir veikti kabeļu pārcelšanas darbi.

 

01.10.2018. Salu tilta pārbūve apsteidz plānoto grafiku

Citi jaunumi