Iepirkumi un Izsoles / Atklātie konkursi PIL kārtībā

Iepirkumi, kuru piegādes līgumu vai pakalpojumu līgumu paredzamā līgumcena ir vienāda ar 42 000 eiro vai lielāka, un būvdarbu līgumu paredzamā līgumcena ir vienāda ar 170 000 eiro vai lielāka (bez PVN)


15.02.2018: Augusta Deglava ielas satiksmes pārvada pārbūve

Iepirkuma identifikācijas numurs: RDSD 2017/26

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir: 08.03.2018. plkst. 10.00

Konkursa dokumenti: https://www.eriga.lv/ServiceStarter.ashx?sid=TENDER&sp=Tender/List?DivisionId=900


13.02.2018: Būvuzraudzība Augusta Deglava ielas satiksmes pārvada pārbūvei

Iepirkuma identifikācijas numurs: RDSD 2018/2

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir: 06.03.2018. plkst. 10.00

Konkursa dokumenti: https://www.eriga.lv/ServiceStarter.ashx?sid=TENDER&sp=Tender/List?DivisionId=900


26.01.2018: Būvuzraudzība objektam “Salu tilta kompleksa Rīgā 2.kārtas pārbūve”

Iepirkuma identifikācijas numurs: RDSD 2017/45

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir: 02.03.2018. plkst. 10.00

Konkursa dokumenti: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/9160

UZMANĪBU: Piedāvājumi konkursam iesniedzami EIS (Elektronisko iepirkumu sistēma)


19.01.2018: Būvprojekta “Satiksmes pārvada pāri dzelzceļa sliežu ceļiem “Rīga – Skulte” ar pievedceļiem 1.kārta” ekspertīze

Iepirkuma identifikācijas numurs: RDSD 2017/34

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir: 09.02.2018. plkst. 10.00

Konkursa dokumenti: https://www.eriga.lv/ServiceStarter.ashx?sid=TENDER&sp=Tender/List?DivisionId=900


09.01.2018: Objekta “Seguma atjaunošana Krasta ielā” apliecinājuma kartes izstrāde un autoruzraudzība un objekta “Apgaismojuma ierīkošana Krasta ielas ietvei no Salu tilta līdz Austuves ielai” projektēšanas dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība 

Iepirkuma identifikācijas numurs: RDSD 2017/53

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir: 30.01.2018. plkst. 10.00

Konkursa dokumenti: https://www.eriga.lv/ServiceStarter.ashx?sid=TENDER&sp=Tender/List?DivisionId=900


13.12.2017: Objekta “Spulgas ielas izbūve posmā no Beverīnas ielas līdz Spulgas ielai  25” būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”

Iepirkuma identifikācijas numurs: RDSD 2017/47

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir: 24.01.2018. plkst. 10.00

Konkursa dokumenti: https://www.eriga.lv/ServiceStarter.ashx?sid=TENDER&sp=Tender/List?DivisionId=900


13.12.2017: Lietus ūdens kanalizācijas kolektora no Pērnavas ielas līdz Lāčplēša ielai projektēšana un autoruzraudzība”

Iepirkuma identifikācijas numurs: RDSD 2017/25

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir: 15.01.2018. plkst. 10.00

Konkursa dokumenti: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/9160

UZMANĪBU: Piedāvājumi konkursam iesniedzami EIS (Elektronisko iepirkumu sistēma)


25.10.2017: Salu tilta kompleksa 2.kārtas pārvada, tuneļa un pievedceļu projektēšana un autoruzraudzība

Iepirkuma identifikācijas numurs: RDSD 2017/31

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir PAGARINĀTS: 15.12.2017. plkst. 11.00

Konkursa dokumenti: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/9160

UZMANĪBU: Piedāvājumi konkursam iesniedzami EIS (Elektronisko iepirkumu sistēma)


Citi jaunumi