Iepirkumi un Izsoles / Atklātie konkursi PIL kārtībā

Iepirkumi, kuru piegādes līgumu vai pakalpojumu līgumu paredzamā līgumcena ir vienāda ar 42 000 eiro vai lielāka, un būvdarbu līgumu paredzamā līgumcena ir vienāda ar 170 000 eiro vai lielāka (bez PVN)


09.01.2018: Objekta “Seguma atjaunošana Krasta ielā” apliecinājuma kartes izstrāde un autoruzraudzība un objekta “Apgaismojuma ierīkošana Krasta ielas ietvei no Salu tilta līdz Austuves ielai” projektēšanas dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība 

Iepirkuma identifikācijas numurs: RDSD 2017/53

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir: 30.01.2018. plkst. 10.00

Konkursa dokumenti: https://www.eriga.lv/ServiceStarter.ashx?sid=TENDER&sp=Tender/List?DivisionId=900


13.12.2017: Objekta “Spulgas ielas izbūve posmā no Beverīnas ielas līdz Spulgas ielai  25” būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”

Iepirkuma identifikācijas numurs: RDSD 2017/47

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir: 24.01.2018. plkst. 10.00

Konkursa dokumenti: https://www.eriga.lv/ServiceStarter.ashx?sid=TENDER&sp=Tender/List?DivisionId=900


13.12.2017: Lietus ūdens kanalizācijas kolektora no Pērnavas ielas līdz Lāčplēša ielai projektēšana un autoruzraudzība”

Iepirkuma identifikācijas numurs: RDSD 2017/25

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir: 15.01.2018. plkst. 10.00

Konkursa dokumenti: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/9160

UZMANĪBU: Piedāvājumi konkursam iesniedzami EIS (Elektronisko iepirkumu sistēma)


07.11.2017: Ceļa zīmju, kas apzīmē dzīvojamo zonu un izbraukšanu no dzīvojamās zonas, nomaiņa Rīgā

Iepirkuma identifikācijas numurs: RDSD 2017/43

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 28.11.2017. plkst. 10.00

Konkursa dokumenti: https://www.eriga.lv/ServiceStarter.ashx?sid=TENDER&sp=Tender/List?DivisionId=900


03.11.2017: Autonovietņu, kā īslaicīgas lietošanas būves, būvniecība

Iepirkuma identifikācijas numurs: RDSD 2017/32

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 27.11.2017. plkst. 09.00

Konkursa dokumenti: https://www.eriga.lv/ServiceStarter.ashx?sid=TENDER&sp=Tender/List?DivisionId=900


25.10.2017: Salu tilta kompleksa 2.kārtas pārvada, tuneļa un pievedceļu projektēšana un autoruzraudzība

Iepirkuma identifikācijas numurs: RDSD 2017/31

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir PAGARINĀTS: 15.12.2017. plkst. 11.00

Konkursa dokumenti: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/9160

UZMANĪBU: Piedāvājumi konkursam iesniedzami EIS (Elektronisko iepirkumu sistēma)


17.10.2017: Būvuzraudzība objektam “Ata ielas, Augšielas un Vagonu ielas pārbūve”

Iepirkuma identifikācijas numurs: RDSD 2017/24

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 07.11.2017. plkst. 10.00

Konkursa dokumenti: https://www.eriga.lv/ServiceStarter.ashx?sid=TENDER&sp=Tender/List?DivisionId=900


05.10.2017: Ata ielas, Augšielas un Vagonu ielas pārbūve

Iepirkuma identifikācijas numurs: RDSD 2017/44

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 27.10.2017. plkst. 10.15

Konkursa dokumenti: https://www.eriga.lv/ServiceStarter.ashx?sid=TENDER&sp=Tender/List?DivisionId=900


22.09.2017: Jāņa Čakstes gatves no Ziepniekkalna ielas līdz Vienības gatvei projektēšana un autoruzraudzība

Iepirkuma identifikācijas numurs: RDSD 2017/41

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš PAGARINĀTS: 14.11.2017. plkst. 10.00

Konkursa dokumenti: https://www.eriga.lv/ServiceStarter.ashx?sid=TENDER&sp=Tender/List?DivisionId=900

Citi jaunumi