Iepirkumi un Izsoles / Atklātie konkursi PIL kārtībā

Iepirkumi, kuru piegādes līgumu vai pakalpojumu līgumu paredzamā līgumcena ir vienāda ar 42 000 eiro vai lielāka, un būvdarbu līgumu paredzamā līgumcena ir vienāda ar 170 000 eiro vai lielāka (bez PVN)


27.02.2017: Gājēju tuneļa no Centrāltirgus uz dzelzceļa staciju renovācija (atjaunošana)

Iepirkuma identifikācijas numurs: RDSD 2017/9

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 31.03.2017. plkst. 10.00

Konkursa dokumenti: https://www.eriga.lv/ServiceStarter.ashx?sid=TENDER&sp=Tender/List?DivisionId=900


27.02.2017: Salu tilta kompleksa 2.kārtas pārvada, tuneļa un pievedceļu projektēšana un autoruzraudzība

Iepirkuma identifikācijas numurs: RDSD 2016/51

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 24.04.2017. plkst. 10.00

Konkursa dokumenti: https://www.eriga.lv/ServiceStarter.ashx?sid=TENDER&sp=Tender/List?DivisionId=900


19.01.2017: Salu tilta kompleksa Rīgā 2.kārtas būvprojektu ekspertīze

Iepirkuma identifikācijas numurs: RDSD 2016/48

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 20.02.2017. plkst. 10.00

Konkursa dokumenti: https://www.eriga.lv/ServiceStarter.ashx?sid=TENDER&sp=Tender/List?DivisionId=900


02.01.2017: Aleksandra Grīna bulvāra pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Iepirkuma identifikācijas numurs: RDSD 2016/47

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 02.02.2017. plkst. 10.00

Konkursa dokumenti: https://www.eriga.lv/ServiceStarter.ashx?sid=TENDER&sp=Tender/List?DivisionId=900


Citi jaunumi