Iepirkumi un Izsoles / Iepirkumi PIL 9. panta kārtībā

Iepirkumi, kuru piegādes līgumu vai pakalpojumu līgumu paredzamā līgumcena ir vienāda ar 10 000 eiro vai lielāka, bet mazāka par 42 000 eiro, un iepirkumi, kuru būvdarbu līgumu paredzamā līgumcena ir vienāda ar 20 000 eiro vai lielāka, bet mazāka par 170 000 eiro


21.06.2017: Meteoroloģiskās stacijas piegāde un uzstādīšana

Iepirkuma identifikācijas numurs: RDSD 2017/17

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 04.07.2017. plkst. 10.00

Konkursa dokumenti: https://www.eriga.lv/ServiceStarter.ashx?sid=TENDER&sp=Tender/List?DivisionId=900


02.06.2017: Būvuzraudzība gājēju tuneļa no Centrāltirgus uz  dzelzceļa staciju renovācijai (atjaunošanai)

Iepirkuma identifikācijas numurs: RDSD 2017/12

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 14.06.2017. plkst. 10.00

Konkursa dokumenti: https://www.eriga.lv/ServiceStarter.ashx?sid=TENDER&sp=Tender/List?DivisionId=900


25.05.2017: Būvprojektu “Lietus ūdens kanalizācijas sistēmas Akāciju ielā un caurtekas Zolitūdes ielā pie Akāciju ielas pārbūve” un “Veloceļa “Centrs-Ziepniekkalns” izbūve” ekspertīzes veikšana

Iepirkuma identifikācijas numurs: RDSD 2017/18

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 06.06.2017. plkst. 10.00

Konkursa dokumenti: https://www.eriga.lv/ServiceStarter.ashx?sid=TENDER&sp=Tender/List?DivisionId=900


22.05.2017: Elektropieslēgumu projektēšana luksoforu objektiem

Iepirkuma identifikācijas numurs: RDSD 2017/13

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 02.06.2017. plkst. 10.00

Konkursa dokumenti: https://www.eriga.lv/ServiceStarter.ashx?sid=TENDER&sp=Tender/List?DivisionId=900


17.05.2017: Būvuzraudzība Rīgas pilsētas ielu seguma periodiskās atjaunošanas darbiem 2017.gadā

Iepirkuma identifikācijas numurs: RDSD 2017/20

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 29.05.2017. plkst. 10.00

Konkursa dokumenti: https://www.eriga.lv/ServiceStarter.ashx?sid=TENDER&sp=Tender/List?DivisionId=900


10.04.2017: Autonovietnes, kā īslaicīgas lietošanas būves, izbūve Vaidavas ielā pie Rīgas 60.vidusskolas

Iepirkuma identifikācijas numurs: RDSD 2017/10

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 25.04.2017. plkst. 10.00

Konkursa dokumenti: https://www.eriga.lv/ServiceStarter.ashx?sid=TENDER&sp=Tender/List?DivisionId=900


28.02.2017: Gājēju pāreju un gājēju pāreju papildus apgaismojuma ierīkošana

Iepirkuma identifikācijas numurs: RDSD 2015/51

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 13.03.2017. plkst. 10.00

Konkursa dokumenti: https://www.eriga.lv/ServiceStarter.ashx?sid=TENDER&sp=Tender/List?DivisionId=900


Citi jaunumi