Iepirkumi un Izsoles / Iepirkumi PIL 9. panta kārtībā

Iepirkumi, kuru piegādes līgumu vai pakalpojumu līgumu paredzamā līgumcena ir vienāda ar 10 000 eiro vai lielāka, bet mazāka par 42 000 eiro, un iepirkumi, kuru būvdarbu līgumu paredzamā līgumcena ir vienāda ar 20 000 eiro vai lielāka, bet mazāka par 170 000 eiro


19.09.2017: Luksoforu objektu atjaunošana

Iepirkuma identifikācijas numurs: RDSD 2017/35

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 02.10.2017. plkst. 10.00

Konkursa dokumenti: https://www.eriga.lv/ServiceStarter.ashx?sid=TENDER&sp=Tender/List?DivisionId=900


11.09.2017: Lietusūdens kanalizācijas kolektora izbūve Biķernieku ielā no Stigu ielas līdz Ulbrokas ielai

Iepirkuma identifikācijas numurs: RDSD 2017/19

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 22.09.2017. plkst. 10.00

Konkursa dokumenti: https://www.eriga.lv/ServiceStarter.ashx?sid=TENDER&sp=Tender/List?DivisionId=900


06.09.2017: Bruģakmens (granīta izstrādājumu) glabāšana

Iepirkuma identifikācijas numurs: RDSD 2017/42

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 18.09.2017. plkst. 10.00

Konkursa dokumenti: https://www.eriga.lv/ServiceStarter.ashx?sid=TENDER&sp=Tender/List?DivisionId=900


04.09.2017: Maģistrālā lietus ūdens kanalizācijas kolektora d=1500mm  avārijas remontdarbi Kazdangas iel

Iepirkuma identifikācijas numurs: RDSD 2017/21

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 15.09.2017. plkst. 10.00

Konkursa dokumenti: https://www.eriga.lv/ServiceStarter.ashx?sid=TENDER&sp=Tender/List?DivisionId=900


18.08.2017: Luksoforu objektu projektēšana

Iepirkuma identifikācijas numurs: RDSD 2017/16

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 29.08.2017. plkst. 10.00

Konkursa dokumenti: https://www.eriga.lv/ServiceStarter.ashx?sid=TENDER&sp=Tender/List?DivisionId=900


Citi jaunumi