Iepirkumi un Izsoles / Iepirkumi PIL 9. panta kārtībā

Iepirkumi, kuru piegādes līgumu vai pakalpojumu līgumu paredzamā līgumcena ir vienāda ar 10 000 eiro vai lielāka, bet mazāka par 42 000 eiro, un iepirkumi, kuru būvdarbu līgumu paredzamā līgumcena ir vienāda ar 20 000 eiro vai lielāka, bet mazāka par 170 000 eiro


13.09.2018: Būvuzraudzība Krasta ielas seguma atjaunošanas darbiem

Iepirkuma identifikācijas numurs: RDSD 2018/27

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 26.09.2018. plkst. 10.00

Konkursa dokumenti: https://www.eriga.lv/ServiceStarter.ashx?sid=TENDER&sp=Tender/List?DivisionId=900


11.09.2018: Seguma atjaunošanas dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība objektiem “Bruņinieku ielā posmā no Valmieras ielas līdz Kr.Valdemāra ielai” un “Sporta ielā posmā no Kr.Valdemāra ielas līdz Skanstes ielai”

Iepirkuma identifikācijas numurs: RDSD 2018/25

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 25.09.2018. plkst. 10.00

Konkursa dokumenti: https://www.eriga.lv/ServiceStarter.ashx?sid=TENDER&sp=Tender/List?DivisionId=900


01.08.2018: Būvuzraudzība ielu pārbūves un luksoforu objektu būvniecības darbiem Rīgā

Iepirkuma identifikācijas numurs: RDSD 2018/19

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 13.08.2018. plkst. 10.00

Konkursa dokumenti: https://www.eriga.lv/ServiceStarter.ashx?sid=TENDER&sp=Tender/List?DivisionId=900


Citi jaunumi