Iepirkumi un Izsoles / Iepirkumi PIL 9. panta kārtībā

Iepirkumi, kuru piegādes līgumu vai pakalpojumu līgumu paredzamā līgumcena ir vienāda ar 10 000 eiro vai lielāka, bet mazāka par 42 000 eiro, un iepirkumi, kuru būvdarbu līgumu paredzamā līgumcena ir vienāda ar 20 000 eiro vai lielāka, bet mazāka par 170 000 eiro


14.03.2018: Transporta būvju speciālo inspekciju veikšana

Iepirkuma identifikācijas numurs: RDSD 2018/1

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS!


19.12.2017: Hipokrāta ielas un Malienas ielas krustojuma pārbūves un Kvēles ielas posma no Malienas ielas līdz Palsas ielai izbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Iepirkuma identifikācijas numurs: RDSD 2017/22

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 05.01.2018. plkst. 10.00

Konkursa dokumenti: https://www.eriga.lv/ServiceStarter.ashx?sid=TENDER&sp=Tender/List?DivisionId=900


29.11.2017: Maģistrālā lietus ūdens kanalizācijas kolektora d=1500mm avārijas remontdarbi Kazdangas ielā

Iepirkuma identifikācijas numurs: RDSD 2017/46

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 11.12.2017. plkst. 10.00

Konkursa dokumenti: https://www.eriga.lv/ServiceStarter.ashx?sid=TENDER&sp=Tender/List?DivisionId=900

Citi jaunumi