Iepirkumi un Izsoles / Iepirkumi PIL 9. panta kārtībā

Iepirkumi, kuru piegādes līgumu vai pakalpojumu līgumu paredzamā līgumcena ir vienāda ar 10 000 eiro vai lielāka, bet mazāka par 42 000 eiro, un iepirkumi, kuru būvdarbu līgumu paredzamā līgumcena ir vienāda ar 20 000 eiro vai lielāka, bet mazāka par 170 000 eiro


18.12.2018: Rīgas domes Satiksmes departamenta telpu uzkopšana

Iepirkuma identifikācijas numurs: RDSD 2018/38

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 03.01.2019. plkst. 10.00

Konkursa dokumenti: https://www.eriga.lv/ServiceStarter.ashx?sid=TENDER&sp=Tender/List?DivisionId=900


04.12.2018: Būvniecības darbi Augusta Deglava ielā

Iepirkuma identifikācijas numurs: RDSD 2018/23

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 17.12.2018. plkst. 10.00

Konkursa dokumenti: https://www.eriga.lv/ServiceStarter.ashx?sid=TENDER&sp=Tender/List?DivisionId=900


Citi jaunumi