Iepirkumi un Izsoles / Iepirkumi PIL 9. panta kārtībā

Iepirkumi, kuru piegādes līgumu vai pakalpojumu līgumu paredzamā līgumcena ir vienāda ar 10 000 eiro vai lielāka, bet mazāka par 42 000 eiro, un iepirkumi, kuru būvdarbu līgumu paredzamā līgumcena ir vienāda ar 20 000 eiro vai lielāka, bet mazāka par 170 000 eiro


29.11.2017: Maģistrālā lietus ūdens kanalizācijas kolektora d=1500mm avārijas remontdarbi Kazdangas ielā

Iepirkuma identifikācijas numurs: RDSD 2017/46

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 11.12.2017. plkst. 10.00

Konkursa dokumenti: https://www.eriga.lv/ServiceStarter.ashx?sid=TENDER&sp=Tender/List?DivisionId=900

Citi jaunumi