Informācija / Jautājumi - atbildes

Jūs vaicājat, mēs atbildam. Cik bieži tiek pārbaudīti Rīgas tilti, satiksmes pārvadi un inženierbūves?

Tiltu  konstrukciju detalizētas apsekošanas norit reizi piecos gados, bet katru gadu tiek veikta neliela tiltu pārbaude. Inspekciju laikā tiek pārbaudīts tilta vai satiksmes pārvada tehniskais stāvoklis, tā nestspēja un ekspluatācijas drošība, radušies defekti un to cēloņi. Tāpat tiek noteiktas pieļaujamās ekspluatācijas slodzes un izstrādāti ieteikumi (orientējošais darba daudzums un izmaksas). Katru gadu tiek veiktas apsekošanas, kuru ietvaros tiek veikta vizuāla konstrukciju novērtēšana.
Uzņēmumiem, kas nodrošina transporta būvju ikdienas uzturēšanu, jāpievērš  pastiprināta uzmanība būvēm, kurām kopš to būvniecības nav veikts kapitālais remonts. Piemēram, Salu tilts, kur pašlaik norit otrā rekonstrukcijas kārta, nav remontēts kopš 1968. gada - tilta uzbūvēšanas brīža. Visiem objektiem jānovērš defekti, kas var apdraudēt satiksmes dalībnieku drošību, vai gadījumos, kad defektus nav iespējams novērst bez pārbūves, tiek noteikti citi ierobežojumi, piemēram, samazināts maksimālais transportlīdzekļu svars.

Piemēram, 2018. gadā veiktas 16 objektu galvenās inspekcijas. Šajā gadā plānotas 23 objektiem speciālās inspekcijas.

Katru gadu tiek veikta tiltu atjaunošana vai pārbūve. Pēdējo piecu gadu laikā ir veikta vai uzsākta pārbūve: satiksmes pārvadam pār dzelzceļu Kārļa Ulmaņa gatvē, Salu tiltam pār Daugavu un Mazo Daugavu, tiltam pār Bieķengrāvi.
 

 

Citi jaunumi