Pakalpojumi / Maksas pakalpojumi

Maksas pakalpojumi

Rīgas valstspilsētas pašvaldības
Ārtelpas un mobilitātes departamenta
maksas pakalpojumu cenrādis
(spēkā no 01.03.2024)

Nr. p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN* (euro)

1.

Licences kartīte

1.1.

pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem 1 mēnesim (ja pārvadātājs pieprasa izsniegt licences kartīti, iesniedzot dokumentus papīra formā departamentā vai ar drošu elektronisku parakstu, nosūtot dokumentus uz e-pastu: amd@riga.lv )

1 gab.

18,99

1.2.

pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem uz 3 vai vairāk mēnešiem (ja pārvadātājs pieprasa izsniegt licences kartīti, iesniedzot dokumentus papīra formā departamentā vai ar drošu elektronisku parakstu, nosūtot dokumentus uz e-pastu: amd@riga.lv )

1 gab.

16,14

1.3.

pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem 1 mēnesim (ja pārvadātājs pieprasa izsniegt licences kartīti, izmantojot Rīgas valstspilsētas pašvaldības uzturēto speciālo tiešsaistes formu, kas atrodama šeit: https://www.eriga.lv/default.aspx →Visi e-pakalpojumi → Taksometru licences)

1 gab.

17,01

1.4.

pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem uz 3 vai vairāk mēnešiem (ja pārvadātājs pieprasa izsniegt licences kartīti, izmantojot Rīgas valstspilsētas pašvaldības uzturēto speciālo tiešsaistes formu, kas atrodama šeit: https://www.eriga.lv/default.aspx →Visi e-pakalpojumi → Taksometru licences)

1 gab.

14,24

1.5.

pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem 1 mēnesim (ja pārvadātājs pieprasa izsniegt licences kartīti atkārtoti taksometra numura maiņas gadījumā)

1 gab.

7,60

1.6.

pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem uz 3 vai vairāk mēnešiem (ja pārvadātājs pieprasa izsniegt licences kartīti atkārtoti taksometra numura maiņas gadījumā)

1 gab.

5,69

2.

Privātpersonu īpašumā esošu uzstādīto vizuālo iekārtu vai tehnisko iekārtu  pieslēguma vietas nodrošināšana un apkalpošana**

1 mēnesis

23,98

3.

Viena balsta nomas maksa (ja uz balsta tiek uzstādīti vizuālie informatīvie materiāli vai tehniskās iekārtas), ja balsts tiek izmantots:

3.1.

uz tiltiem, pārvadiem un viaduktiem, B*** un C*** kategorijas ielās

1 diena

2,01

3.2.

D*** un E*** kategorijas ielās

1 diena

0,70

4.

Pakalpojumi, izmantojot autotransportu/mehānismu un tā apkalpojošo personālu, veicot atjaunošanas darbus elektriskajos tīklos vai luksoforu darbībā (saistībā ar trešo personu prettiesisko rīcību):

4.1.

ar divu cilvēku brigādi

1 stunda

47,26

4.2.

ar trīs cilvēku brigādi

1 stunda

64,75

4.3.

pakalpojumi, izmantojot autokrānu un tā apkalpojošo personālu, veicot pārbūves vai atjaunošanas darbus elektriskajos tīklos

1 stunda

64,58

4.4.

luksoforu dienesta brigādes pakalpojumi, izmantojot autotransportu/mehānismus

1 stunda

61,76

* Pievienotās vērtības nodokli piemēro atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteiktajam.
** Papildus tiek aprēķināta maksa par patērēto elektroenerģiju saskaņā ar skaitītāja radījumiem un elektroenerģijas piegādātāja tarifu.
*** Rīgas domes 12.07.2023. saistošie noteikumi Nr. RD-23-217-sn “Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošo ceļu pārvaldību”.

Citi jaunumi