Velo infrastruktūra / Attīstība

Rīgas valstspilsētas velosatiksmes attīstības koncepcija līdz 2030.gadam

 

Lejupielādēt PDF

 

Velosatiksmes attīstības koncepcijas mērķis ir veikt Velosatiksmes koncepcijas aktualizāciju atbilstoši Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam definētajam mērķim. Rīgas pilsētas velosatiksmes attīstības koncepcijā līdz 2030.gadam ir definēta velosatiksmes attīstības vīzija, mērķis un galvenie uzdevumi mērķa sasniegšanai, integrētai velosatiksmes attīstībai Rīgas pilsētā. Velosatiksmes attīstības koncepcija apstiprināta ar Rīgas domes 14.12.2022. lēmumu Nr. RD-22-2058-lē.

 

Velosatiksmes attīstības mērķis ir veicināt un uzlabot drošas un ilgtspējīgas riteņbraukšanas iespējas pilsētā ikdienas nolūkiem, integrējot velosatiksmes infrastruktūru kopējā Rīgas pilsētas transporta sistēmā un pilsētvidē. Ir nepieciešams pievērst lielu uzmanību

 

Koncepcija balstās uz trīs galvenajām sastāvdaļām:

  • Velosatiksmes infrastruktūra;
  • Velosatiksmes plānošana un vadība;
  • Velosatiksmes popularizēšana un izglītība.

 

Papildus koncepcijas sadaļai, tika izstrādāti Rīcības plāni:

  • Īstermiņa rīcības plāns, kas realizējams līdz 2024. gadam.
  • Vidējā termiņa rīcības plāns, kas realizējams līdz 2027. gadam.
  • Ilgtermiņa rīcības plāns, kas realizējams līdz 2030. gadam.

 

Rīgas pilsētas velosatiksmes attīstības koncepcijas 2015.-2030. gadam aktualizāciju ir izstrādājusi CIVITTA Latvija, pamatojoties uz arhitekta un pilsētplānotāja Toma Kokina 2014. gadā izstrādāto velosatiksmes attīstības koncepciju, sadarbojoties ar valsts kapitālsabiedrību Latvijas Dzelzceļš, biedrībām Latvijas riteņbraucēju apvienība, Pilsēta Cilvēkiem, Sarkandaugavas Biedrība, kā arī sadarbojoties ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes un Rīgas domes Pilsētas Attīstības departamentiem.

Citi jaunumi