Velo infrastruktūra / Attīstība

Velotransporta attīstība Rīgā

 

Velobraucēju satiksme ir viena no straujāk augošajām motorizēto transportlīdzekļu alternatīvām galvaspilsētā. Taču Rīgas attīstības un plānošanas dokumentos līdz šim veloinfrastruktūras attīstības plāni nebija pilnīgi un vienoti. Nav bijis vienots dokuments, kurš aptvertu visu pašvaldību, nosakot attīstības virzienus, mērķus integrētai velosatiksmes attīstībai Rīgas ielu plānojumā.

Satiksmes departaments balstoties uz SIA „Toma Kokina birojs” izstrādāto velosatiksmes attīstības koncepciju, kas tapusi sadarbībā ar biedrības "Latvijas riteņbraucēju apvienība" aktīvākajiem Rīgas pilsētas velobraucējiem izstrādājusi un Rīgas dome akceptējusi "Rīgas pilsētas velosatiksmes attīstības koncepcija 2015.-2030.gadam".

Koncepcija balstās uz trīs galvenajiem attīstības virzieniem:
1)Velosatiksmes infrastruktūra; 
2)Velosatiksmes plānošana un vadība; 
3)Velosatiksmes popularizēšana un izglītība. 
 

Koncepcijā iekļauts rīcības plāns un iespējamais finanšu modelis velosatiksmes infrastruktūras izbūvei 2016.-2018.gadam.

 

 

Citi jaunumi