Par ĀMD / Pieņemšanas laiki

Pieņemšanas laiki Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamentā

Adrese: Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011
e-pasts: amd@riga.lv
tālrunis: 80003600

Dokumentu iesniegšanai var izmantot: pastu, e-pastu, e-pakalpojumu un/vai dokumentu kasti Ģertrūdes ielas 36 1.stāvā.

Rīgas valstpilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta apmeklētāju pieņemšanas laiki:

Amatpersona / struktūrvienība / pakalpojuma sniedzējs

Pieņemšanas diena, tālrunis

Pieņemšanas laiks

Pieņemšanas vieta

Jānis Vaivods

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta direktora p.i.

tālr.67012701

(pēc iepriekšēja pieraksta)

pieņem klātienē

pēc iepriekšēja pieraksta

Ģertrūdes iela 36, 608.kab.


Satiksmes infrastruktūras pārvalde

Andrejs Urtāns

Satiksmes infrastruktūras pārvaldes priekšnieks

tālr.67012730

(pēc iepriekšēja pieraksta)

 pieņem klātienē pēc iepriekšēja pieraksta

Ģertrūdes iela 36, 201.kab.

Lelde Dembovska

Satiksmes infrastruktūras pārvaldes priekšnieka vietniece projektēšanas jautājumos

(konsultācijas projektēšanas jautājumos)

Pirmdiena

Ceturtdiena

tālr. 67012794

14.00-16.00

8.30-10.30

 

Ģertrūdes iela 36,

207.kab.

Plānošanas un projektēšanas organizēšanas nodaļa

Pirmdiena

Piektdiena

tālr. 67012786

14.00-16.00

8.30-10.30

 

Ģertrūdes iela 36,

206.kab.

Laura Blumberga

Transporta būvju uzturēšanas nodaļas  vadītāja

Otrdiena

tālr.67012721

10.00-12.00

Ģertrūdes iela 36, 508.kab.

Viktors Skudra

Būvdarbu vadības nodaļas vadītājs

Otrdiena

tālr.67012722

9.00-11.00

Ģertrūdes iela 36, 200.kab.

Māris Krauklis

Transporta būvju uzturēšanas nodaļas būvinženieris

(lietus ūdens kanalizācijas sistēmas jautājumi)

Pirmdiena

Trešdiena

tālr.67012715

14.00-16.00

9.00-11.00

 

Ģertrūdes iela 36,

509.kab.


Satiksmes organizācijas un projektu vadības pārvalde

Rudīte Reveliņa

Satiksmes organizācijas un projektu vadības pārvaldes priekšniece

tālr.67012701

(pēc iepriekšēja pieraksta)

 

Ģertrūdes iela 36, 503.kab.

Satiksmes organizācijas un kustības drošības nodaļa

(satiksmes organizācija shēmu saskaņošana klātienē iepriekš sazvanoties un vienojoties par laiku)

tālr. 67012810
67012748

(pēc iepriekšēja pieraksta)

 

 

 

Ģertrūdes iela 36,

502., 510.kab.

Ielu seguma aizsardzības nodaļa

(rakšanas atļauju noformēšana un  izsniegšana)

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

tālr.67012731

67012765

14.00-16.00

8.30-10.30

8.30-10.30

8.30-10.30

 

 

Ģertrūdes iela 36, 110.kab.


Pasažieru pārvadājumu pārvalde

Santa Aveniņa

Pasažieru pārvadājumu pārvaldes priekšnieces p.i.

tālr.67012903

(pēc iepriekšēja pieraksta)

 

Ģertrūdes iela 36,

600.kab.

Artis Birkmanis

Sabiedriskā transporta un pasažieru komercpārvadājumu nodaļas vadītājs

Tālr.67012753

(pēc iepriekšēja pieraksta)

 

 

Ģertrūdes iela 36,

500.kab.

Sabiedriskā transporta un pasažieru komercpārvadājumu nodaļa
(licences un licences kartīšu izsniegšana, pieteikumu pieņemšana)

Otrdiena

tālr.  67012714

10.00-12.00

14.00-16.00

Ģertrūdes iela 36,

514.kab.

Māris Višņevskis

Kontroles dienesta priekšnieks

Pirmdiena

tālr.67012757

13.00-15.00

 

Ģertrūdes iela 36, 102.kab.


Administratīvā pārvalde

Natālija Moškeviča

Administratīvās pārvaldes priekšniece

tālr.67012701

(pēc iepriekšēja pieraksta)

 

Ģertrūdes iela 36, 605.kab.

Dokumentu pārvaldības
nodaļa

(dokumentu iesniegšana, saņemšana, konsultācijas dokumentu pārvaldības jautājumos)

Darba dienās

tālr.67012768

67012742

67012743

8.30-12.00

13.00-17.00

Ģertrūdes iela 36,

606.kab.

Citi jaunumi