Pakalpojumi / Specializēto tūristu transporta līdzekļu reģistrācija un to kustības maršrutu apstiprināšana

Specializēto tūristu transporta līdzekļu reģistrācija un to kustības maršrutu apstiprināšana

 

Pakalpojuma sniegšanu reglamentē: Ceļu satiksmes likums, Rīgas domes 28.02.2012. saistošie noteikumi Nr. 166 "Par specializētajiem tūristu transporta līdzekļiem Rīgas pilsētā" un MK 29.06.2004. not. Nr.571 "Ceļu satiksmes noteikumi".

Saskaņā ar Ceļu satiksmes likumu pašvaldībai ir jānosaka specializēto tūristu transporta līdzekļu izmantošanas nosacījumi, izvērtējot to sabiedrisko nepieciešamību un drošību. Rīgas domes saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā Satiksmes departamentam ir jāveic specializēto tūristu transporta līdzekļu reģistrāciju un to kustības maršrutu saskaņošanu.

Rīgas domes 28.02.2012. saistošie noteikumi Nr.166 (likumi.lv)

Specializēto tūristu transportlīdzekļa reģistrācijai transportlīdzekļa īpašniekam vai turētājam (līzinga līguma gadījumā) jāiesniedz:

  • rakstveida pieteikums, 
  • dokumenti, kas apliecina specializētā tūristu transportlīdzekļa īpašuma vai turējuma (līzinga līguma gadījumā) tiesības, 
  • transportlīdzekļa tehnisko dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus), 
  • sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta atzinums par specializētā tūristu transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa atbilstību drošai pasažieru pārvadāšanai, pievienojot sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta sertifikāta kopiju.

Lai apstiprinātu specializētā tūristu transportlīdzekļa maršrutu, personai, kura plāno veikt pasažieru pārvadāšanu ar specializēto tūristu transportlīdzekli, jāiesniedz:

  • rakstveida pieteikums, 
  • dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu), kas apliecina pakalpojuma sniedzēja turējuma tiesības uz specializēto tūristu transportlīdzekli, ja specializētā tūristu transportlīdzekļa reģistrācijas pieteikumā norādītā informācija par transportlīdzekļa īpašnieku vai turētāju (līzinga līguma gadījumā) atšķiras no pakalpojuma sniedzēja datiem, 
  • jauns sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta atzinums par transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa atbilstību drošai pasažieru pārvadāšanai, ja specializētā tūristu transportlīdzekļa iepriekšējā apskate ir veikta un sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta atzinums par specializētā tūristu transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa atbilstību drošai pasažieru pārvadāšanai ir sniegts vairāk kā pirms 12 mēnešiem, 
  • specializētā tūristu transportlīdzekļa maršruta shēma.


Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:

Pieteikums specializētā tūristu transportlīdzekļa reģistrēšanai: Microsoft Word / PDF

Pieteikums specializētā tūristu transportlīdzekļa maršruta apstiprināšanai: Microsoft Word / PDF

Dokumentus klients iesniedz:

Ņemot vērā Covid-19 pieaugošos saslimstības rādītājus, no 02.11.2020. Satiksmes departaments klientu apkalpošanu nodrošinās TIKAI ATTĀLINĀTI.
Dokumentu iesniegšanai var izmantot: e-pastu, pastu un/vai dokumentu kasti Ģertrūdes ielas 1.stāvā.

  • nosūta pa pastu uz adresi: Rīga, Ģertrūdes iela 36, LV-1011
  • nosūta uz e-pastu sd@riga.lv .

Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās): 22

Par Rīgas domes saistošo noteikumu neievērošanu pakalpojuma sniedzējam var uzlikt administratīvo sodu.

Specializēto tūristu transporta līdzekļu reģistrācija un to kustības maršrutu apstiprināšanas pakalpojuma apraksts (shēma)

Citi jaunumi