Par RDSD / Par departamentu

Par Rīgas domes Satiksmes departamentu

 

Satiksmes departaments ir Rīgas domes vadošā iestāde satiksmes un transporta nozarē.

Adrese: Rīga, Ģertrūdes iela 36, LV - 1011

Atbilstoši nolikumam Satiksmes departamenta funkcijas ir:

- satiksmes infrastruktūras objektu uzturēšanas, projektēšanas un būvniecības organizēšana izņemot luksoforu sistēmas uzturēšanu un apgaismojuma nodrošināšanu, kas nodota Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas gaisma” kompetencē (satiksmes infrastruktūra šī nolikuma izpratnē ir publiskā lietojumā esošais Rīgas valtspilsētas ielu tīkls – ielas, tilti, satiksmes pārvadi, tuneļi, Daugavas krasta un Rīgas tiltiem piegulošo teritoriju nostiprinātās krastmalas, satiksmes organizācijas sistēmas un tehniskie līdzekļi, lietusūdens novadīšanas sistēmas – maģistrālie lietus notekūdeņu kanalizācijas kolektori un sūkņu stacijas, kurās pārsūknē lietus notekūdeņus no šiem kolektoriem, caurtekas zem ielām, ielu sarkano līniju robežās esošās akas ūdens novades sistēmā lietus notekūdeņu uzņemšanai un to pievadi, kā arī citas ielu inženierbūves); 

- pilsētas sabiedriskā transporta pakalpojumu un pasažieru komercpārvadājumu pārraudzība, koordinēšana, kontrole; 

- satiksmes organizācijas un satiksmes drošības jautājumu, kas attiecas uz Rīgas valstspilsētas ielu tīklu, risināšana un koordinēšana atbilstoši Ceļu satiksmes likumā noteiktajai ceļa pārvaldītāja kompetencei; 

- satiksmes infrastruktūras un pilsētas sabiedriskā transporta sistēmas uzturēšanas un attīstības koncepciju izstrādāšana, investīciju piesaistīšana apstiprināto koncepciju realizācijai.

Finansējums:

Rīgas domes Satiksmes departaments tiek finansēts no Rīgas valstpilsētas pašvaldības pamatbudžeta. Rīgas domes Satiksmes departamentam ir tiesības ar savu darbību gūt ieņēmumus.

Departamenta direktora p.i.:

Satiksmes departamenta direktora p.i. Jānis Vaivods​.

Normatīvie akti par Satiksmes departamenta darbību:

Rīgas domes Satiksmes departamenta nolikums (lejupielādēt)

Rīgas domes Satiksmes departamenta struktūra (no 01.07.2022.) (lejupielādēt)

Rīgas valstpilsētas pašvaldības Ētikas kodekss (lejupielādēt)

Rīgas domes Satiksmes departamenta Ētikas komisijas nolikums ​(lejupielādēt

Citi jaunumi