Par ĀMD / Par departamentu / Informācija par kārtību kā ziņot par iespējamiem korupcijas gadījumiem

Informējam, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldībā kontaktpunkta funkcijas (nodrošinot nepieciešamo aizsardzību un konfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārākumiem) pilda Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs (tālr. Nr.67026859 un tālr.Nr.67012031, e-pasts: bac@riga.lv).

Citi jaunumi