Par ĀMD / Par departamentu / Informācija par kārtību kā ziņot par iespējamiem korupcijas gadījumiem

Informējam, ka Rīgas pilsētas pašvaldībā kontaktpunkta funkcijas, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību un konfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem, pilda Centrālās administrācijas Cilvēkresursu pārvalde tālr.+371 67026859.

https://www.riga.lv/lv/korupcijas-noversana

Citi jaunumi