Par ĀMD / Par departamentu / Budžets

Ar Rīgas domes budžetu var iepazīties Rīgas domes mājas lapā https://www.riga.lv/lv/budzets .

Citi jaunumi