Par ĀMD / Par departamentu / Budžets / Informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām

Citi jaunumi