Ziņas medijiem

Satiksmes departamenta vadība apseko Salu tilta kompleksu būvdarbu laikā

Septembra beigās Rīgas domes Satiksmes departamenta vadība devās uz Salu tiltu, lai veiktu kopleksu tilta apsekošanu klātienē. Pārbaudes laikā tika apskatīts viss Salu tilta kompleksa būvdarbu process un jau līdz šim izbūvētais jaunais tilts pār Bieķēngrāvi lejtecē un atjaunotais vecais tilts.

Kā uzsvēra departamenta direktora pienākumu izpildītājs Emīls Jakrins, pilnībā īstenojot Salu tilta pārbūvi, rīdziniekiem un pilsētas viesiem tiks nodrošināta ērta un raita satiksmes plūsma, novēršot maģistrālo ielu fragmentāro raksturu un to pārrāvumus. Paredzam, ka pēc visa kompleksa būvdarbu pabeigšanas būtiski mazināsies transporta sastrēgumi. Vienlaikus projekta realizācija veicinās gaisa kvalitātes uzlabošanos, samazinās trokšņa un vibrāciju izplatību, kā arī uzlabos dzīves vidi pilsētas iedzīvotājiem - sasniedzamību un velosatiksmes iespējas, ar gandarījumu pauž E. Jakrins.

Darbus veica SIA “Tilts”. Abu tiltu būvniecības izmaksas ir 1, 76 milj. EUR (t.sk. PVN). Kā iepriekš ziņots, šie darbi notiek KF projekta “Salu tilta kompleksa atjaunošana, pārbūve un izbūve, 1.kārta”. Projekta kopējais budžets ir 15 839 697.79 EUR (t.sk. 21% PVN), no tām Kohēzijas fonda līdzfinansējums 85% apmērā no attiecināmām izmaksām, t.i. 9 388 273.13 EUR.

Projekta kopējās, plānotās izmaksas EUR 15 839 697.79 (t.sk. 21% PVN), no tām Kohēzijas fonda līdzfinansējums 85% apmērā no attiecināmām izmaksām, t.i. EUR 9 388 273.13.

Aktivitātes tiek ieviestas Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” Specifiskā  atbalsta mērķa 6.1.3. “Nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru uz Rīgas maģistrālajiem pārvadiem un novērst maģistrālo ielu fragmentāro raksturu” 6.1.3.1. pasākuma “Rīgas pilsētas integrētas transporta sistēmas attīstība” projekta Nr. 6.1.3.1/16/I/001 “Salu tilta kompleksa atjaunošana, pārbūve un izbūve, 1.kārta” ietvaros.

 

Citi jaunumi