Ziņas medijiem

Salu tilta pārbūve apsteidz plānoto grafiku

Pirmdien, 1. oktobrī, Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs un citas pašvaldības amatpersonas apmeklēja Salu tilta kompleksu, lai pārbaudītu remontdarbu gaitu.

Foto: Dmitrijs Suļžics F64 (www.flickr.com)

N.Ušakovs norādīja uz veicamo darbu apjomu un tehniskā izpildījuma sarežģītību. “Šobrīd varam runāt par nopietnu Salu tilta kompleksa pārbūvi, nevis par vienkāršu remontu vai atjaunošanu. Tilta pārbūves 2. kārta norit pēc plānotā grafika, to pat apsteidzot,” akcentēja pilsētas mērs.

Savukārt Satiksmes departamenta direktora p.i. Emīls Jakrins informēja, ka šobrīd remontdarbi norit vairākos objekta posmos  - estakādē pār Bieķengrāvi, uz tilta pār Bieķengrāvi (augšteces pusē), pārvadā pār Lucavsalu un četrās estakādes Zaķusalā, kā arī pārvadā pār Krasta ielu.

“Pilnībā īstenojot Salu tilta pārbūvi, tiks nodrošināta ērta un raita satiksmes plūsma, novēršot maģistrālo ielu fragmentāro raksturu un to pārrāvumus, kā arī mazinot transporta sastrēgumus. Vienlaikus projekta realizācija veicinās gaisa kvalitātes uzlabošanos, samazinās trokšņa un vibrāciju izplatību, kā arī uzlabos dzīves vidi pilsētas iedzīvotājiem,” klātesošos informēja E. Jakrins.

Objekta pārbūves laikā tiek demontēts pārvadu segums, izbūvētas nolietotās hidroizolācijas, atjaunotas laiduma konstrukciju betona virsmas, pastiprinātas laiduma konstrukcijas, kā arī izbūvētas jaunas deformācijas šuves.

Darbus veic Pilnsabiedrība “ACB un Tilts”, veicamo darbu kopējās izmaksas sastādīs 19,6 miljoni eiro. Projektu līdzfinansē no Kohēzijas fonda, 85% apmērā no attiecināmajām projekta izmaksām.
 

Informācija par Salu tiltu:

Estakāde pār Bieķengrāvi” pirmajā posmā ir pabeigts I etaps un satiksme ir novirzīta abpus sadalošajai joslai, virzienā uz Jūrmalu. Šobrīd tiek veikti darbi II posmā, šajā etapā paredzēti zemes darbi, segas izbūves darbi, inženierkomunikāciju darbi, pie kuriem vislaikietilpīgākie ir RPA SIA “Rīgas Satiksmes” kontakttīklu izbūves darbi, jo ietver 4 mikropāļu izbūvi pie katra kontakttīklu balsta, tiks veikti labiekārtošanas darbi, lai šajā gadā atklātu šo etapu satiksmei.

Līdz šim paveiktie darbi:

 
“Tilts pār Bieķengrāvi”

Līdz 2019.gada jūnijam plānots pabeigt 85% no “Tilts pār Bieķengrāvi” darbiem. Ceļu darbus uzsāksim 2019. gada aprīlī, darbus plānojam pabeigt 2019.gadā. Pašlaik veicam demontāžas darbus uz “Tilta pār Bieķengrāvi”,  inženierkomunikāciju aizsardzības darbus, kā arī jaunu siju uzstādīšanu. Darbs uz tilta paredzēts piecos etapos – šobrīd notiek darbi pie III etapa, t.i., satiksme tiek organizēta zonā, kur notiek būvdarbi.
Satiksmi būvniecības laikā plānots organizēt divās braukšanas joslās, tomēr no 2019.gada aprīļa plkst. 21:00 – 6:00 satiksme rotācijas aplī periodiski tiks organizēta vienā braukšanas joslā - iedzīvotājiem jārēķinās ar papildus ierobežojumiem.

Līdz šim paveiktie darbi:

“Pārvadā pār Krasta ielu”

Ir uzsākti darbi pie II etapa, šajā būvē darbi plānoti piecos etapos. Esam veikuši inženierkomunikāciju izbūves darbus 45% apjomā.  

Līdz šim paveiktie darbi:


Kopā no būvdarbu uzsākšanas brīža ir apgūti ~4,5 miljoni eiro.

Kopā individuāli izstrādāta un saskaņota 65 satiksmes organizācijas shēma, objektā kopā uzstādīti ~1000 vadstatņi, kā arī citi satiksmes organizācijas līdzekļi.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Salu tilta pārbūves 2. kārta tiek īstenota Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēta projekta “Salu tilta kompleksa atjaunošana , pārbūve un izbūve, 2. kārta” (Nr. 6.1.3.1/17/I/001) ietvaros.Projekta kopējās izmaksas plānotas 24296189.12 EUR apmērā, no kurām Eiropas savienības Kohēzijas fonda finansējums 16537860.23 EUR (85% no projekta attiecināmajām izmaksām), valsts budžeta dotācija 583689.18 EUR (3 % no projekta attiecināmajām izmaksām), pašvaldības finansējums 2334756.76  EUR (12 % no projekta attiecināmajām izmaksām) un neattiecināmie izdevumi 4839882.95 EUR.

 

 

 

Citi jaunumi