Ziņas medijiem

Ievies satiksmes organizācijas izmaiņas Salu tilta kompleksā

Rīgas domes Satiksmes departaments informē, ka turpinoties Salu tilta kompleksa pārbūves darbiem tiks mainīta satiksmes organizācija.

Uz Salu tilta starp Lucavsalas un Krasta ielas pārvadiem, no Jūrmalas puses centra virzienā, tiks atjaunota kustība pa visām 3 braukšanas joslām, kā arī tiks atjaunota sabiedriskā transporta josla pa Lāčplēša ielu Jūrmalas virzienā, posmā no Gogoļa ielas krustojuma līdz Krasta ielas pārvadam (ieskaitot). 

Norādām, ka objektā ir izvietoti normatīvajiem aktiem atbilstoši brīdinājuma plakāti, kā arī ceļu horizontālais marķējums, kas informē par satiksmes organizācijas izmaiņām.

Salu tilta kompleksa pārbūve ir apjomīgs būvobjekts, kur satiksmes organizācija tiek mainīta salīdzinoši bieži, līdz ar to, aicinām transportlīdzekļu vadītājus  rūpīgi sekot līdzi objektā izvietotajām ceļa zīmēm un ceļu horizontālajam apzīmējumiem.

Objekta būvniecība tiek īstenota  Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” Specifiskā  atbalsta mērķa 6.1.3. “Nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru uz Rīgas maģistrālajiem pārvadiem un novērst maģistrālo ielu fragmentāro raksturu” 6.1.3.1. pasākuma “Rīgas pilsētas integrētas transporta sistēmas attīstība” projekta Nr. 6.1.3.1/16/I/001 “Salu tilta kompleksa atjaunošana, pārbūve un izbūve, 1.kārta” ietvaros.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Una Ahuna-Ozola,

Rīgas domes Satiksmes departamenta komunikācijas speciāliste

Tālr. 67012703; 29584470

Citi jaunumi