Ziņas medijiem

Iedzīvotāji aicināti sabiedriskās apspriešanas laikā paust viedokli par plānotajām izmaiņām pie Brasas pārvada

Iedzīvotāji līdz 15. aprīlim aicināti piedalīties sabiedriskajā apspriešanā par plānotajām izmaiņām Brasas pārvada pārbūves un modernizācijas plānā, kura realizācijas gaitā pie Gaujas un Miera ielas paredzēta  28 liepu un vienas kļavas nociršana, vietā iestādot 26 Latvijas dižliepas.

Informācija par būvniecības ieceri un aptaujas lapas pieejamas Rīgas pilsētas būvvaldes mājaslapā www.rpbv.lv . Aptaujas lapas iespējams aizpildīt un nosūtīt elektroniski portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi, nosūtīt pa pastu vai iemest dokumentu kastē pie Rīgas pilsētas būvvaldes Amatu ielā 4.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

Jau vēstīts, ka pērn tika sākta Brasas pārvada pārprojektēšana, lai jau šajā vasarā varētu sākt tā pārbūvi.

Projektēšanas procesa gaitā tika lemts par četru metru platu veloinfrastruktūras izbūvi uz pārvada vienā tilta pusē Brīvības gatves virzienā, savukārt otrā tilta pusē gājējiem atvēlēt pusotru metru platu gājēju ietvi.

Ņemot vērā, ka esošā pārvada gabarīti neatbilst mūsdienu prasībām un valstī noteiktajiem būvniecības standartiem un diennaktī to šķērso līdz 34 000 transporta līdzekļi, no tiem 2500  kravas transports, 400 autobusi un tramvaji, projekts paredz četrus metrus platu brauktuves joslu.

Brasas pārvads ar tām piegulošajām ielām pilda būtisku savienošanas funkciju, modernizācijas laikā plānots to paplašināt vairāk nekā par metru, tāpēc tagad izsludināta sabiedriskā apspriešana par koku izciršanu.

Lai rastu labākos risinājumus, pēc labas pārvaldības principiem, projektēšanas procesā tika iesaistīti sabiedriskās organizācijas pārstāvji no “Pilsēta cilvēkiem”. Projekta izstrādes gaitā “Pilsēta cilvēkiem” ieteikumi tika ņemti vērā un, lai nodrošinātu vides pieejamību visiem satiksmes dalībniekiem, pieņemts lēmums par pārvada modernizāciju, informē Rīgas domes Satiksmes departaments.

Ikvienas inženierbūves kalpošanas ilgums pēc tā izbūves ir vairāk nekā 100 gadu. Ilgtermiņa risinājumus, paredzot infrastruktūru visiem satiksmes dalībniekiem, jāīsteno jau tagad, pārbūvējot un modernizējot veco un nokalpojušo Brasas pārvada infrastruktūru, norāda Satiksmes departaments.

Sabiedriskās apspriešanas mērķis ir noskaidrot vietējo iedzīvotāju vēlmes un nepieciešamību. Ja apspriedes laikā iedzīvotāji uzskatīs, ka tilta modernizācijas ietvaros veloinfrastruktūras izbūve vai iekļaušana kopējā satiksmes infrastruktūrā nav nepieciešama, būvprojekta autoriem būs jāmeklē citi risinājumi.

Citi jaunumi