Ziņas medijiem

Izsludināts atklāts konkurss par Rīgas ielu ikdienas uzturēšanas darbiem

Šajā nedēļā Rīgas pašvaldība izsludinājusi piegādātāju apspriedi pirms atklāta konkursa “Transporta būvju ikdienas uzturēšana no 2024. gada līdz 2029. gadam, Rīgā”. Apspriedes mērķis ir nodrošināt ieinteresēto piegādātāju iespējas iepazīties ar plānotā Iepirkuma pamatnosacījumiem, kā arī pašvaldībai saņemt priekšlikumus Iepirkuma dokumentācijas pilnveidei.

Apspriede norisināsies līdz šī gada 20. februārim. Pēc tās noslēguma pašvaldība apkopos saņemtos priekšlikumus un tikai tad izsludinās vērienīgo iepirkumu par transporta būvju ikdienas uzturēšana no 2024. gada līdz 2029. gadam. Plānots, ka iepirkuma pretendenti piedāvājumus varēs iesnigt 35 dienas.

Plānotā iepirkuma priekšmets, kas ir transporta būvju ikdienas uzturēšana Rīgā piecu gadu garumā, sadalīts četrās daļās: 1) “Transporta būvju uzturēšana Daugavas kreisajā krastā Rīgā”; 2) “Transporta būvju uzturēšana Daugavas labajā krastā (Centra rajonā un Latgales priekšpilsētā) Rīgā”; 3) “Transporta būvju uzturēšana Daugavas labajā krastā (Ziemeļu rajonā un Vidzemes priekšpilsētā) Rīgā”; 4) “Tiltu, satiksmes pārvadu un gājēju tuneļu uzturēšana Rīgā”.

Iepirkuma rezultātā par katru daļu tiks slēgts atsevišķs iepirkuma līgums, tādējādi līgumslēgšanas tiesības katrā daļā piešķirot pretendentam, kas atbilst kvalifikācijas prasībām un ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums. Saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu nosaka, ņemot vērā zemāko vērtēto cenu.

Paredzams, ka maksimālā kopējā līgumcena, ir 210 miljoni eiro (summa norādīta bez PVN).

 

Autors: Rīgas pašvaldības Ārējās komunikācijas nodaļa

 

Citi jaunumi