Ziņas medijiem

Būvdarbi uz Salu tilta uzsākti visos objekta posmos

Būvdarbi uz Salu tilta uzsākti visos objekta posmos

Rīgas domes Satiksmes departaments informē, ka no  būvdarbu  uzsākšanas  brīža uz Salu tilta,  darbi  uzsākti visos četros  objekta posmos - estakādē pār Bieķengrāvi, tiltā pār  Bieķengrāvi (augšteces pusē), pārvadā pār Lucavsalu un četrās estakādes Zaķusalā, kā arī pārvadā pār Krasta ielu.

Posmos  “Estakāde  pār  Bieķengrāvi”  un  “Pārvadā  pār  Lucavsalu  un  četrās  estakādes Zaķusalā“  ir  daļēji  veikta  esošā  asfaltbetona  frēzēšana  un  demontēšana,  segas  nesošās kārtas demontāža, metāla barjeru un betona apmaļu demontāža, augu zemes noņemšanas darbi, zemes klātnes ierakuma un uzbēruma izbūves darbi. Uzsākta ģeokompozīta izbūve estakādē pār Bieķengrāvi, kā arī ir veikta drenējošās kārtas, šķembu maisījuma 0/63ps un 0/45 pamatu izbūve. Ir ieklāti 3800 m2 ar karstā asfaltbetona AC32 base 70/100 apakškārtu un 3700 m2 AC22 base PMB saistes kārtu estakādē pār Bieķengrāvi.

Tāpat izbūvētas apmales un šķembu pamati gājēju ietves labajā pusē pārvadā pār Lucavsalu un estakādē pār Bieķengrāvi. Ir nodemontēts esošais un izbūvēts jaunais kolektors lietus ūdens novadei. Uzsākta satiksmes pārslēgšana pārvadā pār Krasta ielu, atbilstoši satiksmes organizācijas shēmām.

Uzsākti esošā asfaltbetona demontāžas darbi.Estakādē pār Bieķengrāvi, tiltā pār Bieķengrāvi (augšteces pusē), pārvadā pār Lucavsalu un  četrās  estakādes  Zaķusalā,  kā  arī  pārvadā  pār  Krasta  ielu  ir  veikta  daļēja  tilta aizsargkārtas demontāža, laudumu tīrīšana ar smilšu strūklu, enkuru montāža. Ir veikta tilta 6 laidumu betonēšana, laidumu pacelšana, nolaišana.Estakādē  pār  Bieķengrāvi  un  pārvadā  pār  Lucavsalu  ir  daļēji  ieguldīti  apgaismojuma kabeļi, ir izbūvētas VST caurdures, uzsākti KKT izbūves darbi, ir veikti kabeļu pārcelšanas darbi.


Salu tilta pārbūves 2. kārta tiek īstenota Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēta projekta “Salu tilta kompleksa atjaunošana , pārbūve un izbūve, 2. kārta” (Nr. 6.1.3.1/17/I/001) ietvaros.Projekta kopējās izmaksas plānotas 24296189.12 EUR apmērā, no kurām Eiropas savienības Kohēzijas fonda finansējums 16537860.23 EUR (85% no projekta attiecināmajām izmaksām), valsts budžeta dotācija 583689.18 EUR (3 % no projekta attiecināmajām izmaksām), pašvaldības finansējums 2334756.76  EUR (12 % no projekta attiecināmajām izmaksām) un neattiecināmie izdevumi 4839882.95 EUR.

 

Citi jaunumi