Normatīvie dokumenti

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments savā darbībā vadās pēc šādiem galvenajiem normatīvajiem dokumentiem:

Likumi:
 
”Pašvaldību likums” (lejupielādēt)

„Ceļu satiksmes likums" (lejupielādēt)

„Būvniecības likums” (lejupielādēt)

„Sabiedriskā transporta pakalpojumu likums” (lejupielādēt)

Rīgas domes nolikumi:

Rīgas domes nolikums nr. 35 "Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta nolikums" (lejupielādēt)
Rīgas domes nolikums nr.RD-24-382-no "Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta nolikums" (spēkā no 01.03.2024.) (lejupielādēt)

Rīgas domes saistošie noteikumi:

Rīgas domes saistošie noteikumi nr. 114 "Rīgas valstspilsētas pašvaldības nolikums (lejupielādēt)

Rīgas domes saistošie noteikumi nr. 120 "Rīgas transporta infrastruktūras aizsardzības saistošie noteikumi" (lejupielādēt)

Rīgas valstpilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta (līdz 31.08.2023. Rīgas domes Satiksmes departaments) rīcības programmas:

Sabiedriskā transporta attīstības koncepcija (2005. - 2018.g.) (lejupielādēt)

Velosatiksmes attīstības koncepcija (2015. - 2030.g.) (lejupielādēt)

Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas kodekss (lejupielādēt)

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta ētikas komisijas nolikums (lejupielādēt)

Citi jaunumi