Projekti / Būvobjekti, kuros darbi pašlaik notiek / Hipokrāta ielas un Malienas ielas krustojuma pārbūve

Būvprojekta “Hipokrāta ielas un Malienas ielas krustojuma pārbūves un Kvēles ielas posma no Malienas ielas līdz Palsas ielai izbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” mērķis ir izstrādāt Hipokrāta ielas un Malienas ielas krustojuma pārbūves tehniskos risinājumus, lai uzlabotu krustojuma caurlaides spēju.

Būvprojektā  paredzēts Hipokrāta un Malienas ielas krustojumā veidot rotācijas apli ar trīs zariem un rotācijas apļa pieejās paredzēts izveidot gājēju pārejas. Esošās sabiedriskā transporta pieturvietas paredzēts pārbūvēt, tādējādi uzlabojot vides pieejamību.

Dambjpurva ielai pieslēgumā pie Malienas un Hipokrāta ielas rotācijas apļa paredzēts mainīt esošo satiksmes organizāciju, lai samazinātu transportlīdzekļu caurbraukšanas iespēju caur dzīvojamo zonu. Paredzēts atļaut nobraukšanas iespēju no rotācijas apļa uz Dambjpurva ielu, bet netiek paredzēta uzbraukšanas iespēja no Dambjpurva ielas rotācijas aplī.

Ja Jums ir kādi ierosinājumi vai ieteikumi būvprojekta izstrādes procesā, lūdzam, sūtīt tos uz e-pastu: sd.projekti@riga.lv**. Tie tiks izvērtēti un, ja tie atbildīs tiesiskajam regulējumam, ņemti vērā.

**Informējam, ka uz iesūtīto informāciju netiks sniegta oficiāla atbilde.

Citi jaunumi