Projekti / Izstrādātie būvprojekti / Dienvidu tilta 4.kārta

Projekta mērķis ir izveidot jaunu savienojumu ar TEN-T tīklu, kas veidos jaunu pieslēgumu TEN-T elementam Rīgas Brīvostai: Jāņa Čakstes gatvi no Vienības gatves līdz Ziepniekkalna ielai. Projekta īstenošanas rezultātā tiks uzlabotas iedzīvotāju vajadzības un pilsētas attīstības vajadzības vietējā, reģionālajā un starptautiskajā līmenī, kā arī panākta perspektīvajai satiksmes intensitātei atbilstoša caurlaides spēja, augsts satiksmes, gājēju un velobraucēju komforta un drošības līmenis, t.sk. radot alternatīvus maršrutus  tranzīta  un  kravas  transportam,  atdalot tos  no  vietējās  nozīmes  sabiedriskā  transporta plūsmām, kā arī tiks atslogots pilsētas vēsturiskais centrs no tranzīta un uz ostu ejošajām smagsvara kravu plūsmām.

Zemgales virziena maģistrālā transporta mezgla ieviešana tiek izstrādāta divos atsevišķos būvprojektos (divās atsevišķās  kārtās):

Citi jaunumi