Projekti / Izstrādātie būvprojekti / Pērnavas ielas lietus ūdens kanalizācijas kolektora izbūve līdz Lāčplēša ielai

Kolektora izbūve tiek īstenota projekta "Kultūras un sporta kvartāla izveide Grīziņkalna apkaimē" (ID Nr. 5.6.1.0/17/I/001) ietvaros.

Paredzēta lietus kanalizācijas kolektora izbūve pa Vagonu ielu no Pērnavas ielas līdz Matīsa ielai, pa Matīsa ielu no Vagonu ielas līdz Valmieras ielai, pa Valmieras ielu no Matīsa ielas līdz Satekles ielai un pa Satekles ielu no Valmieras ielas līdz Lāčplēša ielai, tur izveidojot pieslēgumu esošajam maģistrālajam kolektoram Ø1300.

Projektā ir paredzēts izbūvēt lietus kanalizāciju, uz kuru novadīt ēkas jumta ūdeņus, virsūdeņus no laukumiem un ceļiem pie projektējamā objekta.

Citi jaunumi