Transports / Sabiedriskais transports / Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas rezultāti

Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme”, pamatojoties uz 2011.gada 14.novembra Pasūtījuma līgumu Nr.RD-11-1490-lī „Par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā” starp Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme” un Rīgas domi

Sabiedriskā transporta pakalpojumu piešķiršanas veids:

Tiešā piešķiršana saskaņā ar 23.10.2007. Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.1370/2007 par sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem, izmantojot dzelzceļu un autoceļus

 • RP SIA „Rīgas satiksme” pamatrādītāji 2012.gadā (lejupielādēt
 • RP SIA „Rīgas satiksme” pamatrādītāji 2013.gadā (lejupielādēt)
 • RP SIA „Rīgas satiksme” pamatrādītāji 2014.gadā (lejupielādēt)
 • RP SIA „Rīgas satiksme” pamatrādītāji 2015.gadā (lejupielādēt)
 • RP SIA „Rīgas satiksme” pamatrādītāji 2016.gadā (lejupielādēt)
 • RP SIA „Rīgas satiksme” pamatrādītāji 2017.gadā (lejupielādēt)
 • RP SIA „Rīgas satiksme” pamatrādītāji 2018.gadā (lejupielādēt)
 • RP SIA „Rīgas satiksme” pamatrādītāji 2019.gadā (lejupielādēt)
 • RP SIA „Rīgas satiksme” pamatrādītāji 2020.gadā (lejupielādēt)
 • RP SIA „Rīgas satiksme” pamatrādītāji 2021.gadā (lejupielādēt)
 • RP SIA „Rīgas satiksme” pamatrādītāji 2022.gadā (lejupielādēt)

Citi jaunumi