Iepirkumi un Izsoles / Iepirkumi PIL 9. panta kārtībā

Iepirkumi, kuru piegādes līgumu vai pakalpojumu līgumu paredzamā līgumcena ir vienāda ar 10 000 eiro vai lielāka, bet mazāka par 42 000 eiro, un iepirkumi, kuru būvdarbu līgumu paredzamā līgumcena ir vienāda ar 20 000 eiro vai lielāka, bet mazāka par 170 000 eiro


30.11.2022: Objekta "Velojoslas ierīkošana un ielu krustojumu labiekārtošana Dzirnavu ielā no Tērbatas ielas līdz Skolas ielai" būvniecības ieceres dokumentācijas izmaiņu izstrāde un autoruzraudzība (ATKĀRTOTS)
Iepirkuma identifikācijas numurs: RDSD 2022/51
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 13.12.2022. plkst. 10.00
Konkursa dokumenti: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/92537


19.10.2022: Būvuzraudzība luksoforu objektu izbūvei un luksoforu elektroenerģijas pieslēgumu izbūvei
Iepirkuma identifikācijas numurs: RDSD 2022/46
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 31.11.2022. plkst. 11.00
Konkursa dokumenti: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/90422

Citi jaunumi