Iepirkumi un Izsoles / Iepirkumi PIL 9. panta kārtībā

Iepirkumi, kuru piegādes līgumu vai pakalpojumu līgumu paredzamā līgumcena ir vienāda ar 10 000 eiro vai lielāka, bet mazāka par 42 000 eiro, un iepirkumi, kuru būvdarbu līgumu paredzamā līgumcena ir vienāda ar 20 000 eiro vai lielāka, bet mazāka par 170 000 eiro


29.12.2020: "Sabiedriskā transporta pieturvietu labiekārtošana Rītabuļļos" izbūve
Iepirkuma identifikācijas numurs: RDSD 2020/17
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 11.01.2021. plkst. 10.00
Konkursa dokumenti: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/49816


Citi jaunumi